‌ابن‌خطیب (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف‌ابن‌خطیب ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

‌ابن‌خطیب ابوعبدالله‌ محمد بن‌ عبدالله‌ سلمانی،‌ ابن‌خطیب سلمانی (۷۱۳ - ۷۷۶ق /۱۳۱۳-۱۳۷۴م)، ملقب به لسان‌الدین، وزیر، طبیب، ادیب، مورخ و فقیه مالکی اندلسی
ابن‌خطیب الدهشه نورالدین‌ ابوالثناء محمود بن‌ احمد حموی، اِبْن‌ِ خَطیب‌ِ الدَّهْشه‌ (۷۵۰-۸۳۴ق‌/ ۱۳۴۹-۱۴۳۱م‌)، محدّث‌، فقیه‌، قاضی‌ و ادیب‌ شافعی
ابن‌خطیب بدرالدین‌ ابوالمعالی‌ محمد بن‌ علی‌ اربلی، اِبْن‌ِ خَطیب‌ِ اِرْبِلی‌ (۶۸۶ - ۷۵۵ق‌/۱۲۸۷-۱۳۵۴م‌)، ادیب‌، شاعر، نویسنده‌، نحوی‌ و فقیه‌ شافعی‌
ابن‌خطیب داریا ابوالمعالی‌ محمد بن‌ احمد بیسانی‌، اِبْن‌ِ خَطیب‌ِ دارَیا بیسانی‌ (۷۴۵-۸۱۰ق‌/ ۱۳۴۴-۱۴۰۷م‌)، شاعر، ادیب‌ و لغوی
ابن‌خطیب محمد بن عمر فخر رازی، ‌فقیه، شافعی، فیلسوف، پزشک، ریاضیدان و منجم، دانشمند علوم معقول و منقول، معروف به امام فخر، ابن الخطیب و فخررازی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار