یوم معلوم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از نام‌های قیامت که در قرآن آمده، یوم معلوم است.


یوم معلوم در قرآن

[ویرایش]

یوم معلوم تعبیری قرآنی برای روز قیامت‌ به معنای قیامت است؛ روزی است که بر همه معلوم است و قرآن کریم، دو بار این تعبیر را به کار برده است.

مراد از معلوم

[ویرایش]

در اینکه مراد از «معلوم» چیست، دو نظریّه مطرح است:

← معلوم به علم تفصیلی


علمای شیعه بر آن‌اند که آگاهی دقیق از قیامت و هنگام وقوع آن و حوادثی که در خود دارد، بر کسی جز خداوند ممکن نیست. حتی پیامبران و فرشتگان مقرّب به گونه تفصیلی از قیامت خبر ندارند. قرآن نیز بدین حقیقت اشارت برده و بر آن تأکید کرده است
مراد از یوم معلوم بدین معنا روزی است که تنها بر خداوند معلوم است.

← معلوم به علم اجمال


اهل ادیان می‌دانند که رستاخیزی در پیش است و روزی درمی‌رسد که همه آدمیان در پیشگاه الهی بار می‌یابند و از آنچه در دنیا کرده‌اند، پاسخ می‌دهند هر چند از هنگام و چگونگی آن بی خبرند.
بر این حقیقت دلایل عقلی و نقلی بسیاری گواهی می‌دهند. بدین سان، «یوم معلوم» به معنای روزی است که پیش آمدن آن بر همه معلوم است. این آموزه قرآنی اثر اخلاقی و تربیتی ژرفی بر فرد و جامعه انسانی دارد.
[۵] پیام قرآن، ج۵، ص۷۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. شعرا/سوره۲۶، آیه۱۵۵.    
۲. واقعه/سوره۵۶، آیه۵۰.    
۳. فصلت/سوره۴۱، آیه۴۷.    
۴. زخرف/سوره۴۳، آیه۸۵.    
۵. پیام قرآن، ج۵، ص۷۰.


منبع

[ویرایش]

کتاب فرهنگ شیعه، تالیف شده توسط جمعی از نویسندگان، ص۴۸۴-۴۸۵.    


رده‌های این صفحه : نام های قیامت
جعبه ابزار