یوم الفصل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از نام های قیامت که در قرآن به آن اشاره شده است،‌ یوم الفصل،‌ یعنی روز جدایی حق از باطل می‌باشد.


معنای یوم الفصل

[ویرایش]

یوم الفصل تعبیری قرآنی برای قیامت‌ به معنای روز جدایی است و قرآن بارها از این تعبیر برای قیامت بهره برده است.

وجوه تعبیر یوم الفصل

[ویرایش]

برای این تعبیر قرآنی وجوهی برشمرده‌اند: جدایی حقّ از باطل؛ جدایی مؤمنان از کافران؛ جدایی پدر و مادر از فرزندان؛ جدایی برادر از برادر.
[۷] پیام قرآن ج۵، ص۵۶.


مراد از یوم الفصل

[ویرایش]

محتمل است مراد از یوم الفصل، «روز داوری» باشد؛ زیرا چون قاضی، داوری می‌کند و حکم می‌دهد و کشمکش را پایان می‌بخشد، حکم او را «فصل» می‌خوانند؛ بدین معنا که مخاصمه راپایان داده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. صافات/سوره۳۷، آیه۲۱.    
۲. دخان/سوره۴۴،‌آیه۴۰.    
۳. مرسلات۷۷، آیه۱۳.    
۴. مرسلات۷۷، آیه۱۴.    
۵. مرسلات۷۷، آیه۳۸.    
۶. نبأ/سوره۳۸، آیه۱۷.    
۷. پیام قرآن ج۵، ص۵۶.
۸. تفسیر نمونه ج۲۶، ص۲۵.    
۹. المیزان ج۲۰، ص۱۶۶.    


منبع

[ویرایش]
کتاب فرهنگ شیعه، تالیف شده توسط جمعی از نویسندگان، ص۴۸۳.    


رده‌های این صفحه : قیامت | معاد شناسی | نام های قیامت
جعبه ابزار