یوم التلاق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از نامهای روز قیامت که در قرآن به آن اشاره شده است، یوم التلاق است.


معنای یوم التّلاق

[ویرایش]

یوم التّلاق تعبیری قرآنی برای روز رستاخیز است.

نظر مفسران راجع به تعبیر یوم التلاق

[ویرایش]

مفسّران قرآن وجوهی برای این تعبیر برشمرده‌اند:
روزی که بندگان با پروردگار ملاقات می‌کنند.
روزی که انسان‌ها، فرشتگان حساب و پاداش و کیفر را ملاقات می‌کنند.
روزی که انسان به حساب اعمال و رفتار خویش در دادگاه عدل الهی، برمی‌خورد.
روزی که گذشتگان و آیندگان و اولین و آخرین گرد هم می‌آیند.
روزی که پیشوایان حق و باطل با پیروان خویش، روبه‌رو می‌شوند.
روز مواجهه ستمگران و ستمدیدگان.
روزی که بهشتیان و دوزخیان یکدیگر را می‌بینند.
روزی که ارواح و اجساد با یکدیگر ملاقات می‌کنند.
[۲] نثر طوبی ج۲، ص۳۷۱.

روزی که اهل آسمان با زمینیان روبه‌رو می‌شوند.
[۴] معاد فلسفی، ج۲، ص۱۷۵.
[۷] پیام قرآن، ج۵، ص۶۴.


هدف قران از تعبیر یوم التلاق

[ویرایش]

این تعبیر قرآنی هنگامه‌ای را به خاطر آدمی می‌آورد که با هر چه کرده است روبه رو می‌شود و در آن روز، هیچ چیز به فراموشی نمی‌رود و همه چیز باز می‌گردد و به ترازوی حساب می‌نشیند.
هدف قرآن از این تعبیر، آفرینش روحیه مراقبت و بیداری در مؤمنان است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. غافر/سوره۴۰،‌ آیه۱۵.    
۲. نثر طوبی ج۲، ص۳۷۱.
۳. تفسیر صافی، ج۳، ص۳۳۷.    
۴. معاد فلسفی، ج۲، ص۱۷۵.
۵. المیزان، ج۱۷، ص۳۱۸.    
۶. تفسیر نمونه، ج۲۰، ص۵۵.    
۷. پیام قرآن، ج۵، ص۶۴.


منبع

[ویرایش]

کتاب فرهنگ شیعه، تالیف شده توسط جمعی از نویسندگان، ص۴۸۰.    رده‌های این صفحه : معاد | نام های قیامت
جعبه ابزار