یوسف بن یحیی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیوسف بن یحیی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

یوسف‌ بن‌ یحیی‌ ‌تادلی‌، اِبْن‌ِ زَیّات‌، ابوحجّاج‌ (یا ابویعقوب‌) یوسف‌ بن‌ یحیی‌ ‌تادلی‌ (د ۶۲۷ یا ۶۲۸ق‌/۱۲۳۰ یا ۱۳۳۱م‌)، ادیب‌، لغوی‌، فقیه‌ و قاضی‌ مالکی‌ مراکشی‌
یوسف بن یحیی قرشی بویطی، بُوَیْطی، ابویعقوب، یوسف بن یحیی قرشی از فقها و محدثان عامه و جانشین شافعی
سیدیوسف بن یحیی طباطبایی، الداعی الی الله یوسف بن یحیی بن احمد ناصر (مق‌ ۴۰۳ ق/۱۰۱۲ م)، فقیه، نویسنده و فرمان‌روای زیدی یمن


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار