یزید ناقص

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوخالد، یزید بن ولید بن عبدالملک بن مروان معروف به یزید ناقص، یکی از خلفای اموی بود که به مدت ۵ ماه زمام امور را به دست گرفت و سرانجام به سال ۱۲۶ ق درگذشت.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوخالد، یزید بن ولید بن عبدالملک بن مروان، مادرش «شاه فرند» دختر فیروز، پسر یزدگرد، پسر شهریار، پسر خسرو بود که قتیبة بن مسلم پس از کشتن فیروز، او و خواهرش را در سال ۳۱ ق به اسارت گرفت و نزد حجاج ثقفی، امیر عراق فرستاد. حجاج نیز او را نزد ولید بن عبدالملک فرستاد و شاه فرند، یزید را برای او به دنیا آورد و خواهرش را نیز حجاج به زنی گرفت.
یزید بر پسر عمویش، خلیفه، ولید بن یزید بن عبدالملک به دلیل بدرفتاری‌اش شورید. پس از چندی گروهی با او به عنوان خلیفه بیعت کردند و او در حالی که ولید در «تدمر» اقامت داشت، بر دمشق مسلط شد. یزید کسانی را برای نبرد با ولید اعزام کرد که در نتیجه، ولید کشته شد و خلافت در آغاز ماه رجب سال ۱۲۶ ق به‌دست یزید افتاد، اما او در همان سال به بیماری طاعون درگذشت. برخی نیز گفته‌اند او را مسموم کردند. مدت زمام‌داری یزید پنج ماه بود و در ۴۶ سالگی درگذشت.
پس از کشته شدن او آشوب، مملکت را گرفت، تا جایی که مردم مصر، امیر خود، حفص بن ولید حضرمی را کشتند و مردم حمص نیز کارگزار خود، عبدالله بن شجره کندی و مردم مدینه کارگزار خود، عبدالعزیز بن عمر بن عبدالعزیز را بیرون راندند. یزید از شایستگان و پرهیزکاران محسوب می‌شد. گویند: پیش از او ولید بن یزید بر حقوق سربازان افزوده بود، به گونه‌ای که بیت‌المال از پرداخت آن عاجز ماند. هنگامی که یزید به زمام‌داری رسید، آن افزوده را کم کرد، از این‌رو او را ناقص نامیدند.
[۶] مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، ج۳، ص۱۷۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیر الدین، الاعلام، ج۸، ص۱۹۰.    
۲. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایة، ج۱۰، ص۱۸.    
۳. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۷، ص۲۶۱.    
۴. ابن اثیر، علی بن ابی‌الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۴، ص۳۰۸.    
۵. ابن خلکان، احمد بن محمد، وفیات الاعیان، ج۳، ص۲۶۷.    
۶. مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، ج۳، ص۱۷۳.
۷. ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، تاریخ ابن خلدون، ج۳، ص۱۳۷.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۳۲۵.


جعبه ابزار