یزید بن حصین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیزید بن حُصَین از اصحاب امام حسین هست.


تحقیق در نام یزید بن حُصَین

[ویرایش]

تنی چند از عالمان رجال و تاریخ، یزید بن حُصَین را تصحیف بُرَیْر بن خُضَیْر دانسته‌ اند.
[۲] قاموس الرجال، تستری، محمد تقی، ج۲، ص۲۹۳- ۲۹۶.
[۳] عبرات المصطفین، محمودی، محمد باقر، ج۲، ص۱۵۹.

نام وی به صورت‌ های یزید، زید، بُرَیْر
[۷] مجمع الرجال، قهبائی، علی، ج۶، ص۲۶۹.
[۸] مجمع الرجال، قهبائی، علی، ج۲، ص۸۱.
[۱۹] تنقیح المقال، مامقانی، عبدالله، ج۳، ص۳۲۵.
[۲۳] نفس المهموم، محدث قمی، ج۱، ص۱۹۶-۱۹۷.
[۲۴] عبرات المصطفین، محمودی، محمدباقر، ج۲، ص۱۵۹( پاورقی).
[۲۸] اختیار معرفة الرجال، طوسی، محمد بن حسین، ج۱، ص۷۹(تحقيق مصطفوي).
و نام پدرش حُصَین ، حُضَیْر
[۴۴] قاموس الرجال، تستری، محمد تقی، ج۲، ص۲۹۳- ۲۹۶.
[۴۵] عبرات المصطفین، محمودی، محمد باقر، ج۲، ص۱۵۹.
، خُضَیْر
[۴۸] الفتوح، کوفی، ابن اعثم، ج۵، ص۱۷۳.
و عبدالله آمده است.

مشخصات یزید بن حُصَین

[ویرایش]

شیخ طوسی رحمه الله، بی آن که بر شهادتش در روز عاشورا تصریح کند، او را از اصحاب امام حسین علیه السلام، بر شمرده است.
برخی نویسندگان در شرح حال او چنین نوشته ‌اند:
یزید بن حُصَیْن هَمْدانی مشرقی، مردی شریف، عابد، زاهد و از شجاعان کوفه بود. در جنگ‌ها یاد و نامی داشت. او از بهترین شیعیان بود. با مسلم بن عقیل بیعت کرد؛ و هنگامی که قیام وی به شکست انجامید، از کوفه خارج گردید و خود را به امام حسین رساند؛ و پیوسته با آن حضرت بود.
وقتی آب را بر اردوگاه امام حسین بستند، با اجازه امام علیه السلام ، نزد عمر سعد رفت و با او در این باره به گفت و گو پرداخت، شاید از این کار دست بردارد. اما سخنانش در نفس بد سگال پسر سعد، اثر نکرد.

جریان شهادت یزید بن حُصَین

[ویرایش]

روز عاشورا، در صف یاران امام حسین علیه السلام، به پیکار با دشمنان پرداخت و پیش از ظهر به شهادت رسید.
[۵۴] تنقیح المقال، مامقانی، عبدالله، ج۳، ص۳۲۵.
[۵۶] وسیلة الدارین، موسوی زنجانی، ج۱، ص۲۱۳- ۲۱۴.

پاره‌ ای مآخذ، سخنان یزید بن حصین با عمر سعد و لشکریان او را، درباره بستن آب، با تفصیل بیش‌تری نقل کرده‌ اند.
[۶۰] نفس المهموم، محدث قمی، ج۱، ص۱۹۶- ۱۹۷.


رجز یزید بن حُصَین

[ویرایش]

فاضل دربندی رجز زیر را به او نسبت داده است:
أنا یَزیدُ ما أنا بِالفاشِلِ • اضْرِبُکُمْ عَنْ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِ‌
ضَرْبَ غُلامٍ ارْجَحِی بَطَلِ • حَتَّی الاقِی یَوْمَ حَشْرِی عَمَلیِ
[۶۱] اکسیر العبادات فی اسرار الشهادات، فاضل دربندی، ج۲، ص۲۹۳.
[۶۲] دائرة المعارف الحسینیّة، کرباسی، محمد صادق، ج۶، ص۱۰۸.

من یزیدم که هنگام جنگ، ترسو نیستم، همچون جوانی شجاع در دفاع از حسین بن علی علیه السلام، شما را با شمشیر می‌زنم، تا این که به روز رستاخیز عمل خویش را دیدار کنم.

نام یزید بن حُصَین در زیارت ناحیه

[ویرایش]

در زیارت منسوب به ناحیه مقدسه، بر این شهید بزرگوار، چنین درود فرستاده شده است:
السَّلامُ عَلی‌ یَزیدِ بْنِ حُصَیْنِ الْهَمْدانِیّ المَشْرِفیِّ القارِیّ، المُجَدِّلِ بِالْمَشْرَفِیِّ
سلام بر یزید بن حصین هَمْدانی مشرقی، همو که قاری قرآن بود و دشمن را به تیغ مَشْرَقِیّ بر خاک می‌ افکند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. إبصار العین فی انصار الحسین علیه‌السلام، سماوی، محمد بن طاهر، ج۱، ص۱۲۵- ۱۲۶.    
۲. قاموس الرجال، تستری، محمد تقی، ج۲، ص۲۹۳- ۲۹۶.
۳. عبرات المصطفین، محمودی، محمد باقر، ج۲، ص۱۵۹.
۴. الکامل فی التاریخ، ابن اثیر، ابوالحسن، ج۵، ص۱۰۵.    
۵. جامع الرواة، اردبیلی، محمد علی، ج۲، ص۳۴۲.    
۶. الرجال، طوسی، محمد بن حسین، ص۸۱.    
۷. مجمع الرجال، قهبائی، علی، ج۶، ص۲۶۹.
۸. مجمع الرجال، قهبائی، علی، ج۲، ص۸۱.
۹. نقد الرجال، حسینی تفرشی، ج۵، ص۸۹.    
۱۰. روضة الواعظین، فتال نیشابوری، ج۱، ص۱۸۵.    
۱۱. کشف الغمه، ابن ابی الفتح اربلی، ج۲، ص۲۵۸- ۲۵۹.    
۱۲. الفصول المهمه، احمد مالکی مکی، ج۲، ص۸۱۹- ۸۲۰.    
۱۳. الاقبال بالاعمال الحسنه، ابن طاووس، علی بن موسی، ج۳، ص۷۷.    
۱۴. بحارالانوار، مجلسی، محمدباقر، ج۴۵، ص۷۰.    
۱۵. بحارالانوار، مجلسی، محمدباقر، ج۹۸، ص۲۷۲.    
۱۶. عوالم، بحرانی، عبدالله، ج۱، ص۳۳۸.    
۱۷. تسمیة من قتل مع الحسین علیه‌السلام من ولده وإخوته وأهل بیته وشیعته، حسینی جلالی، محمدرضا، ص۳۰.    
۱۸. اختیار معرفة الرجال، طوسی، محمد بن حسین، ج۱، ص۲۹۳.    
۱۹. تنقیح المقال، مامقانی، عبدالله، ج۳، ص۳۲۵.
۲۰. ذخیرة الدارین، جمعی از نویسندگان، ج۱، ص۳۳۵.    
۲۱. ابصار العین فی انصارالحسین علیه‌السلام، سماوی، محمد بن طاهر، ج۱، ص۱۲۶.    
۲۲. معجم رجال الحدیث، خویی، ابوالقاسم، ج۴، ص۱۹۳.    
۲۳. نفس المهموم، محدث قمی، ج۱، ص۱۹۶-۱۹۷.
۲۴. عبرات المصطفین، محمودی، محمدباقر، ج۲، ص۱۵۹( پاورقی).
۲۵. ملهوف علی قتلی الطفوف، ابن طاووس، علی بن موسی، ج۱، ص۱۵۴.    
۲۶. ملهوف علی قتلی الطفوف، ابن طاووس، علی بن موسی، ج۱، ص۱۳۹.    
۲۷. الارشاد، مفید، محمد بن محمد، ج۲، ص۹۵.    
۲۸. اختیار معرفة الرجال، طوسی، محمد بن حسین، ج۱، ص۷۹(تحقيق مصطفوي).
۲۹. تاریخ طبری، طبری، ابن جریر، ج۲، ص۴۶۵.    
۳۰. تاریخ طبری، طبری، ابن جریر، ج۵، ص۱۹۲.    
۳۱. الکامل فی التاریخ، ابن اثیر، ابوالحسن، ج۵، ص۱۰۵.    
۳۲. انساب الاشراف، بلاذری، ج۳، ص۱۸۷.    
۳۳. انساب الاشراف، بلاذری، ج۳، ص۱۸۹.    
۳۴. انساب الاشراف، بلاذری، ج۳، ص۱۹۱.    
۳۵. مناقب آل ابی طالب علیهم‌السلام، ابن شهر آشوب، ج۲، ص۳۶۴.    
۳۶. الاقبال بالاعمال الحسنه، ابن طاووس، علی بن موسی، ج۳، ص۳۴۴.    
۳۷. بحارالانوار، مجلسی، محمدباقر، ج۹۸، ص۲۷۲.    
۳۸. الفتوح، کوفی، ابن اعثم، ج۴، ص۲۶۲.    
۳۹. الملهوف علی قتلی الطفوف، ابن طاووس، علی بن موسی، ج۱، ص۱۳۹.    
۴۰. الملهوف علی قتلی الطفوف، ابن طاووس، علی بن موسی، ج۱، ص۱۵۴.    
۴۱. الملهوف علی قتلی الطفوف، ابن طاووس، علی بن موسی، ج۱، ص۱۵۵.    
۴۲. انصار الحسین علیه‌السلام، شمس الدین، محمد مهدی، ج۱، ص ۷۶- ۷۷.    
۴۳. ابصار العین فی انصارالحسین علیه‌السلام، سماوی، محمد بن طاهر، ج۱، ص۱۲۵- ۱۲۶.    
۴۴. قاموس الرجال، تستری، محمد تقی، ج۲، ص۲۹۳- ۲۹۶.
۴۵. عبرات المصطفین، محمودی، محمد باقر، ج۲، ص۱۵۹.
۴۶. الارشاد، مفید، محمد بن محمد، ج۲، ص۹۵.    
۴۷. تاریخ الطبری، طبری، ابن جریر، ج۴، ۳۲۷.    
۴۸. الفتوح، کوفی، ابن اعثم، ج۵، ص۱۷۳.
۴۹. انساب الاشراف، بلاذری، ج۳، ص۱۸۷.    
۵۰. انساب الاشراف، بلاذری، ج۳، ص۱۸۹.    
۵۱. انساب الاشراف، بلاذری، ج۳، ص۱۹۱.    
۵۲. الارشاد، مفید، محمد بن محمد، ج۲، ص۹۵.    
۵۳. الرجال، طوسی، محمد بن حسین،    
۵۴. تنقیح المقال، مامقانی، عبدالله، ج۳، ص۳۲۵.
۵۵. ذخیرة الدارین، جمعی از نویسندگان، ج۱، ص۳۳۵.    
۵۶. وسیلة الدارین، موسوی زنجانی، ج۱، ص۲۱۳- ۲۱۴.
۵۷. روضة الواعظین، فتال نیشابوری، ج۱، ص۱۸۵.    
۵۸. کشف الغمه، ابن ابی الفتح اربلی، ج۲، ص۲۵۹- ۲۶۰.    
۵۹. الفصول المهمه، مالکی مکی، احمد، ج۲، ص۸۱۹- ۸۲۰.    
۶۰. نفس المهموم، محدث قمی، ج۱، ص۱۹۶- ۱۹۷.
۶۱. اکسیر العبادات فی اسرار الشهادات، فاضل دربندی، ج۲، ص۲۹۳.
۶۲. دائرة المعارف الحسینیّة، کرباسی، محمد صادق، ج۶، ص۱۰۸.
۶۳. الاقبال بالاعمال الحسنه، ابن طاووس، علی بن موسی، ج۳، ص۷۷.    
۶۴. بحارالانوار، مجلسی، محمدباقر، ج۴۵، ص۷۰.    
۶۵. بحارالانوار، مجلسی، محمدباقر، ج۹۸، ص۲۷۲.    
۶۶. عوالم، بحرانی، عبدالله، ص۳۳۸.    


منبع

[ویرایش]

جمعی از نویسندگان، پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، ص۳۹۹-۴۰۰.    


جعبه‌ابزار