یحیی بن محمد (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیحیی بن محمد ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌صاعد یحیی بن محمد اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
ابوالمعمر یحیی بن محمد طباطبایی، نحوی، ادیب، متکلم، شاعر و نسب‌شناس از افراد مشهور آل طباطبای عراق
ابوسعد یحیی بن محمد صاعدی اصفهانی، یکی از شخصیت‌های خاندان آل صاعد
یحیی‌ بن‌ محمد آل‌ادریس، یکی از شخصیت‌های آل‌ادریس


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار