یحیی بن علی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیحیی بن علی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

یحیی بن علی بن علی، فرزند علی بن علی بن سعید بن علی بن داود و از امزادگان همدان
یحیی بن علی بن ابی‌طالب، از فرزندان امیرالمؤمنین و بنابر نظر برخی از شهدای کربلا
یحیی بن علی خطیب تبریزی، خطیب تبریزی، ابو زکریا یحیی بن علی، ادیب و لغوی قرن پنجم
یحیی بن علی منجم، ابواحمد یحیی بن علی بن یحیی بن ابی‌منصور المنجم الندیم، یکی از چهار فرزند ابوالحسن علی از خاندان بنومنجم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار