یحیی بن حسن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرخی یحیی بن حسن را یکی از شهدای کربلا می دانند.


بررسی شهادت یحیی

[ویرایش]

در منابع معتبر و کهن نامی از یحیی بن حسن به میان نیامده است.
سپهر گوید: از فرزندان امام حسن علیه السلام پنج تن در کربلا به شهادت رسیده ‌اند که یحیی در میان آنان نیست و در کتب انساب نامی از وی به میان نیامده است.
[۱] ناسخ التواریخ، سپهرکاشانی، محمدتقي، ج۲، ص۳۲۲.

ولی برخی از متأخرّین یحیی را در شمار فرزندان امام حسن علیه السلام و از شهیدان کربلا قرار داده‌ اند.
[۲] وسیلة الّدارین، موسوی زنجانی، ج۱، ص۴۳۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ناسخ التواریخ، سپهرکاشانی، محمدتقي، ج۲، ص۳۲۲.
۲. وسیلة الّدارین، موسوی زنجانی، ج۱، ص۴۳۰.


منبع

[ویرایش]

پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، جمعی از نویسندگان، ص۳۹۳.    


جعبه ابزار