یحیی اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیحیی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌صاعد یحیی بن محمد اصفهانی، یحیی بن محمّد بن صاعد معروف به «ابن صاعد»، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
ابن تلمیذ یحیی بن صاعد اصفهانی، معتمدالملک ابی‌الفرج یحیی بن صاعد بن یحیی، معروف به «ابن التّلمیذ»، حکیم طبیب نصرانی نسطوری، در عصر عبّاسیان
ابن اصفهانی یحیی بن عبدالرحمان دمشقی شافعی، معروف به «ابن اصفهانی» از دانشمندان شافعی مذهب در قرن ششم و هفتم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار