یأجوج

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افيأجوج و مأجوج ظاهرا طایفه‌ای از مردم چین‏ هستند.


لفظ يأجوج و مأجوج

[ویرایش]

لفظ يأجوج و مأجوج دو بار در قرآن مجيد است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. کهف/سوره۱۸، آیه۹۴.    
۲. انبیا/سوره۲۱، آیه۹۶.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ علم کلام، احمد خاتمی، ص۲۳۲.جعبه ابزار