گنج حکمت یا احادیث منظوم‌ (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افگنج حکمت یا احادیث منظوم کتابی است که در آن مجموعه‌ای از شعر شاعران به نام و دارندگان قرایح خلاق، که با الهام از احادیث پیامبر گرامی و پیشوایان معصوم، نغزترین افکار عرفانی و سازنده‌ترین اندیشه‌های اخلاقی و اجتماعی را در قالب شعر ریخته و حفظ و ضبط آن را آسان ساخته‌اند، فراهم آمده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

شعرای ایران از قرن سوم تا قرن چهاردهم هجری با الهام از قرآن و حدیث، سنت و روش معصومان توانسته‌اند گنجینه‌هایی پدید آورده و به قرایح ادبی خود جلا بخشند.

ساختار کتاب

[ویرایش]

احادیث این مجموعه که از منابع مختلف حدیثی گردآوری شده است، موضوع بندی شده و ذیل هر حدیث ترجمه آن و سپس آدرس منبعی که حدیث از آن نقل شده آمده و پس از آن شعر شاعران پارسی به عنوان ترجمه پارسی آن به همراه آدرس منبع شعری ذکر شده است.
کتاب مشتمل بر ۳۰۰ حدیث می‌باشد. جلد اول مشتمل بر سه بخش و جلد دوم نیز بر سه بخش مشتمل است. بخش سوم در هر دو جلد مشتمل بر تک بیتی هاست.

نسخه برنامه

[ویرایش]

این نسخه که توسط آقای ناصر باقری بیدهندی تهیه شده است در یک مجلد از سوی انتشارات کتاب فروشی و نشر روح در سال ۱۳۶۳ به طبع رسیده است.

منبع

[ویرایش]
نرم افزار گنجینه روایات، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.


رده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب حدیثی شیعه
جعبه ابزار