گنجه‌ای (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افگنجه‌ای ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

تاج‌الدین احمد پورخطیب گنجه‌ای، پورْخَطیبِ گَنْجه‌ای، تاج‌الدین احمد، شاعر پارسی‌گوی سده ۶ق/۱۲م
سیدمحمدباقر مجتهد گنجه‌ای غروی اصفهانی، سیدمحمدباقر مجتهد گنجه‌ای، عالم فاضل و خطیب بارع، در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار