گنابادی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افگنابادی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سلطان محمد گنابادی‌، حاج ملا سلطان محمد بیدختی گنابادی، از مشاهیر علما و عرفا و مفسرین بزرگ قرآن
محمد پروین گنابادی، پروینِ گُنابادی، محمد، نویسنده، محقق و مترجم معاصر
محمدباقر منجم حسینی گنابادی اصفهانی، ادیب، خوشنویس، منجم و ریاضی‌دان ماهر قرن سیزدهم هجری
سیدجمال‌الدین بن محمد منجمی حسینی گنابادی اصفهانی، عالم فاضل واعظ در اصفهان
سیدمحمداسماعیل بن بدیع‌الزمان حسینی گنابادی اصفهانی، از دانشمندان قرن سیزدهم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار