گریه (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز عناوین وموضوعات مطرح شده در آیات قرآن، «گریه» است.


معنی گریه

[ویرایش]

گريه: اشك ريختن، گريستن، سرشك و مقابل خنده است.
[۱] لغت‌نامه، ج ۱۱، ص ۱۶۸۷۹، «گريه».
[۲] فرهنگ فارسى، ج ۳، ص ۳۲۹۷، «گريه».

در اين عنوان آیاتی معرفی می‌شوندکه در آن‌ها از مشتقّات‌ «بَكى‌» و «دمع» استفاده شده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

آثار گریه (قرآن)، اجتناب از گریه (قرآن)، احکام گریه (قرآن)، اعتبار گریه (قرآن)، انواع گریه (قرآن)، تشویق به گریه (قرآن)، تهدید به گریه (قرآن)، زمینه‌های گریه (قرآن)، گریه در تورات (قرآن)، گریه در سجده (قرآن)، گریه در صحف ابراهیم (قرآن)، گریه در قیامت (قرآن)، گریه‌کنندگان (قرآن)، گریه ابراهیم (قرآن)، گریه ادریس (قرآن)، گریه اسحاق (قرآن)، گریه اسماعیل (قرآن)، گریه اسماعیل صادق الوعد (قرآن)، گریه انبیاء (قرآن)، گریه برادران یوسف (قرآن)، گریه حزن (قرآن)، گریه خوف (قرآن)، گریه دروغین (قرآن)، گریه زکریا (قرآن)، گریه عالمان (قرآن)، گریه عیسی (قرآن)، گریه فراق (قرآن)، گریه فریب (قرآن)، گریه متخلفان از جهاد (قرآن)، گریه مجاهدان (قرآن)، گریه مریم (قرآن)، گریه مکر (قرآن)، گریه منافقان (قرآن)، گریه موسی (قرآن)، گریه هارون (قرآن)، گریه یعقوب (قرآن)، منشأ گریه (قرآن)، موانع گریه (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. لغت‌نامه، ج ۱۱، ص ۱۶۸۷۹، «گريه».
۲. فرهنگ فارسى، ج ۳، ص ۳۲۹۷، «گريه».


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲۴، ص۴۵۲، برگرفته از مقاله «گریه».    


رده‌های این صفحه : گریه | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار