• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

کوثر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرای دیگر کاربردها، کوثر (ابهام‌زدایی) را ببینید.

کوثر، واژه‌ای قرآنی به معنای خیر زیاد است؛ این کلمه با کثیر ارتباط لفظی دارد،و یک بار در قرآن، در سوره کوثر آمده است.


۱ - معانی مختلف کوثر

[ویرایش]

درباره معنای کوثر اختلاف نظر وجود دارد، ابن عباس، عایشه و عبدالله بن عمر آن را به معنای رودی در بهشت دانسته‌اند. همچنین به معنای، خیر کثیر، پیغمبری و کتاب آسمانی، قرآن، کثرت یاران و پیروان و یا فراوانی نسل و فرزندان است.
[۲] نک: دانشنامه قرآن و قرآن‌پژوهی، خرمشاهی، بهاء الدین.ج۲، ص۱۲۶۹

در برخی روایت مراد از کوثر شفاعت دانسته شده است؛ برخی دیگر آن را به معنای حوض کوثر می‌دانند، که دارای خیر کثیر است.
[۳] نک: دانشنامه قرآن و قرآن‌پژوهی،خرمشاهی، بهاء الدین. ج۲، ص۱۲۶۹

از نظر مفسران شیعه، کوثر، حضرت زهرا است. زیرا برخلاف اینکه عاص بن وائل، پیامبر(ص) را «اَبتَر» (بی‌فرزند؛ کسی که نسل و ذریه‌ای ندارد) شمرده بود، خداوند از طریق فرزندش حضرت فاطمه(س) ذریه و فرزندان بسیاری به او خواهد بخشید.
[۴] نک: دانشنامه قرآن و قرآن‌پژوهی، خرمشاهی، بهاء الدین.ج۲، ص۱۲۶۹


۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. کوثر/سوره ۱۰۸، آیه‌۱    
۲. نک: دانشنامه قرآن و قرآن‌پژوهی، خرمشاهی، بهاء الدین.ج۲، ص۱۲۶۹
۳. نک: دانشنامه قرآن و قرآن‌پژوهی،خرمشاهی، بهاء الدین. ج۲، ص۱۲۶۹
۴. نک: دانشنامه قرآن و قرآن‌پژوهی، خرمشاهی، بهاء الدین.ج۲، ص۱۲۶۹


۳ - منبع

[ویرایش]

دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی،خرمشاهی، بهاء الدین. مدخل کوثر، ص۱۹۰۸-۱۹۰۹.جعبه ابزار