کمین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکمین در لغت یعنی پنهان‏کردن و مخفی‏شدن.
[۱] فرهنگ جدید عربی- فارسی.معنای اصطلاحی کمین

[ویرایش]

در اصطلاح، یعنی گروهی که در پناهگاهی خود را پنهان کرده و منتظرند تا دشمن آزادانه (در کمال غفلت) به آنها نزدیک شود و سپس غافلگیرانه بر او حمله کنند.
[۲] ینابیع الفقهیه، کتاب الجهاد، ص۳۱۲.

در آداب جنگ آمده است که اگر بر اثر حمله مقدمه خودی به نیروی دشمن شکستی حاصل شد، بقیه نیروها باید در مواضع خود استوار بمانند و همگی با هم و یکباره هجوم نکنند، زیرا ممکن است این شکست ظاهری دشمن یک حمله جنگی برای کمین انداختن نیروهای خودی باشد.
برای اطلاع بیشتر به واژه «ارصاد» رجوع شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرهنگ جدید عربی- فارسی.
۲. ینابیع الفقهیه، کتاب الجهاد، ص۳۱۲.


منبع

[ویرایش]

جمعی از نویسندگان، پژوهشکده تحقیقات اسلامی، اصطلاحات نظامی در فقه اسلامی، ص۱۰۵.
جعبه ابزار