کلبی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکلبی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

هشام‌ بن‌ محمد کلبی‌، از مورخان و عالمان انساب و اخبار عرب
اسد کلبی، یکی از شهدای کربلا
بشر بن صفوان کلبی، از امرای‌ مشهور عصر اموی‌
حسان بن مالک کلبی، از سرداران امویان در دوران معاویه، یزید، مروان و عبدالملک
سالم مولی بنی مدینه کلبی، یکی از شهدای کربلا
عبد الاعلی بن یزید کلبی، یکی از شهدای کربلا
عبدالاعلی بن زید بن شجاع کلبی، به نظر برخی از شهیدان کربلا
عبدالله بن عمیر کلبی، از اصحاب امیرالمؤمنین و امام حسین (علیهم‌السلام)
عمران کلبی، یکی از شهدای کربلا


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار