کفر بنی اسرائیل به رسالت عیسی علیه‌السّلام (قرآن)ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبنی اسرائیل زمان حضرت عیسی علیه‌السّلام دو طائفه بودند گروهی حواریین بودند که به وی ایمان آوردند، و طائفه ‌ای دیگر که کفر ورزیدند.


کفر به رسالت عیسی

[ویرایش]

گروهی از بنی اسرائیل به رسالت عیسی علیه‌السّلام کفر ورزیدند.
... قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی الله قال الحواریون... و کفرت طائفة... «ای کسانی که ایمان آورده ‌اید! یاوران خدا باشید همان گونه که عیسی بن مریم به حواریون گفت: «چه کسانی در راه خدا یاوران من هستند؟! » حواریون گفتند: «ما یاوران خدائیم» در این هنگام گروهی از بنی اسرائیل ایمان آوردند و گروهی کافر شدند ما کسانی را که ایمان آورده بودند در برابر دشمنانشان تایید کردیم و سرانجام بر آنان پیروز شدند!» [۱]

← دو طائفه بنی اسرائیل


" فآمنت طائفة من بنی اسرائیل و کفرت طائفة "- این قسمت از آیه شریفه به ماجرا و سرانجام پیشنهاد عیسی علیه‌السّلام اشاره نموده، بیان می‌ کند که بنی اسرائیل دو طائفه شدند، یکی حواریین بودند که به وی ایمان آوردند، و طائفه ‌ای دیگر که کفر ورزیدند، و خدای تعالی مؤمنین را بر کفار که دشمن ایشان بودند غلبه داد، و بعد از آنکه روزگاری دراز توسری خور آنان بودند، سرور ایشان شدند. [۲]

← قوم عیسی


(و کفرت طائفة) و گروهی کافر بعیسی شدند، ابن عباس گوید: یعنی در زمان عیسی علیه‌السّلام و این وقتی بود که آن حضرت صعود بآسمان کرد پس قومش بر سه گروه تقسیم شدند:
۱- گروهی گفتند که عیسی خود خداست بالا رفت.
۲- گروهی گفتند که او پسر خدا بود پس بسوی خودش او را بالا برد.
۳- گروه سوم گفتند او بنده و پیامبر خدا است، پس او را بآسمان برد، و ایشان مؤمنین بودند.
و هر یک از این سه گروه را عده‌ای از مردم پیروی کردند پس بجان هم افتاده و با هم پیکار کردند و آن دو گروه کافر بر مؤمنین پیروز شدند تا حضرت محمد صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم مبعوث شد پس گروه مؤمنین بر کفار غالب شدند. [۳]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. صف/سوره۶۱، آیه۱۴.    
۲. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۹، ص۴۴۰.    
۳. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۴۲۳.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۳۹۸، برگرفته از مقاله «کفر بنی اسرائیل به رسالت عیسی علیه السلام».    


جعبه‌ابزار