کفاره ظهار (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افظهار از جمله طلاق‌های دوران جاهلی بود که اعراب با این وسیله، همسران خود را طلاق می‌دادند.


آزاد کردن یک بنده

[ویرایش]

آزاد کردن یک بنده، کفاره ظهار، قبل از آمیزش با زن ظهار شده است.
«والذین یظـهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل ان یتماسا...؛ کسانی که همسران خود را «ظِهار» می‌کنند، سپس از گفته خود بازمی‌گردند، باید پیش از آمیزش جنسی با هم، برده‌ای را آزاد کنند؛ این دستوری است که به آن اندرز داده می‌شوید؛ و خداوند به آنچه انجام می‌دهید آگاه است!».

دو ماه روزه

[ویرایش]

دو ماه روزه گرفتن، کفاره ظهار، قبل از آمیزش، در صورت ناتوانی از آزاد کردن بنده می‌باشد.
«والذین یظـهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل ان یتماسا... • فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین من قبل ان یتماسا...؛ کسانی که همسران خود را «ظِهار» می‌کنند، سپس از گفته خود بازمی‌گردند، باید پیش از آمیزش جنسی با هم، برده‌ای را آزاد کنند؛ این دستوری است که به آن اندرز داده می‌شوید؛ و خداوند به آنچه انجام می‌دهید آگاه است!• و کسی که توانایی (آزاد کردن برده‌ای) نداشته باشد، دو ماه پیاپی قبل از آمیزش روزه بگیرد؛ و کسی که این را هم نتواند، شصت مسکین را اطعام کند؛ این برای آن است که به خدا و رسولش ایمان بیاورید؛ اینها مرزهای الهی است؛ و کسانی که با آن مخالفت کنند، عذاب دردناکی دارند!». (مراد از بازگشت با توجه به آیه بعد، پشیمانی از عملی است که انجام داده، هر چند برخی این بازگشت را به معنی تکرار ظهار، یا بازگشت به سنت جاهلیت ذکر کرده‌اند؛ و بیان آیات نفی حکم ظهار است که نزد اعراب جاهلی معروف و مرسوم بود و از آنجا که این نوع طلاق هیچگونه شباهتی میان همسر و مادر ایجاد نمی‌کند، تحریم ابدی آن نیز برداشته شده و با پرداخت کفاره، بازگشت از این عمل غیر اخلاقی امکان‌پذیر است؛
یعنی باید بنده‌ای را آزاد کند، اگر ممکن نبود، دو ماه روزه بگیرد و اگر نتوانست، شصت مسکین را طعام بدهد.
ظاهر آیه این است که شصت روز روزه، باید پی‌درپی باشد؛ اما در روایات اهل بیت (سلام‌الله‌علیهم) وارد شده اگر سی و یک روز متوالی باشد، پی‌درپی بودن دو ماه صدق می‌کند.

اطعام شصت مسکین

[ویرایش]

اطعام شصت مسکین، کفاره ظهار، در صورت ناتوانی از آزاد کردن بنده یا دو ماه پی در پی روزه گرفتن است.
«والذین یظـهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبة... • فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فاطعام ستین مسکینـا...؛ کسانی که همسران خود را «ظِهار» می‌کنند، سپس از گفته خود بازمی‌گردند، باید پیش از آمیزش جنسی با هم، برده‌ای را آزاد کنند؛ این دستوری است که به آن اندرز داده می‌شوید؛ و خداوند به آنچه انجام می‌دهید آگاه است!• و کسی که توانایی (آزاد کردن برده‌ای) نداشته باشد، دو ماه پیاپی قبل از آمیزش روزه بگیرد؛ و کسی که این را هم نتواند، شصت مسکین را اطعام کند؛ این برای آن است که به خدا و رسولش ایمان بیاورید؛ اینها مرزهای الهی است؛ و کسانی که با آن مخالفت کنند، عذاب دردناکی دارند!».

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجادله/سوره۵۸، آیه۳.    
۲. مجادله/سوره۵۸، آیه۳.    
۳. مجادله/سوره۵۸، آیه۴.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۳، ص۴۱۲.    
۵. طباطبائی، سید محمد‌حسین، تفسیر المیزان، ج۱۹، ص۱۷۷.    
۶. طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۵۴۱.    
۷. طباطبائی، سید محمد‌حسین، تفسیر المیزان، ج۱۹، ص۱۷۷.    
۸. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۴، ص۱۳۸.    
۹. مجادله/سوره۵۸، آیه۳.    
۱۰. مجادله/سوره۵۸، آیه۴.    
۱۱. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۳، ص۴۱۲.    
۱۲. طباطبائی، سید محمد‌حسین، تفسیر المیزان، ج۱۹، ص۱۷۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «کفاره ظهار»    


جعبه ابزار