کشف المقال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشیخ جمال الدین، ابو منصور، حسن بن یوسف بن علی بن مطهر حلی ملقب به علامه حلی و علامه (علی الاطلاق) مؤلف کتاب رجالی با عنوان کشف المقال فی معرفة احوال الرجال.


معرفی کتاب

[ویرایش]

این کتاب، مشتمل بر اقوالی در مورد راویان حدیث و مصنفان از متقدمان است. مؤلف، همچنین احوال متاخران و معاصران زمان خود را مورد بحث و بیان قرار داده است. شایان ذکر است که این کتاب، مشهور به الرجال الکبیر است.
محقق تهرانی به وجود احتمالی نسخه‌ای از این کتاب، اشاره نموده است. علامه حلی در مقدمه خلاصة الاقوال خویش، به نام این کتاب اشاره نموده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۱۸، ص۶۳، ش۶۸۹.    


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تألیفات رجالی قرن چهاردهم هجری»، تاریخ بازیابی ۹۵/۲/۲۵.    


رده‌های این صفحه : کتب رجالی شیعه
جعبه ابزار