کسوف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکسوف (به ضم کاف و سین)، به خورشیدگرفتگی اطلاق می‌شود. از احکام آن در باب صلات و نکاح سخن گفته‌اند.


احکام کسوف

[ویرایش]

خواندن نماز آیات هنگام کسوف واجب است.
آمیزش در شبی كه در آن خسوف و نيز در روزی كه در آن كسوف (خورشيد گرفتگى) رخ داده مکروه است.
هنگام كسوف يا خسوف اگر ابر، خورشید يا ماه را بپوشاند، نماز آيات ساقط نمى‌شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج۱۱، ص۴۰۰.    
۲. نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج ۲۹، ص۵۴.    
۳. محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، ج۲، ص۳۴۱.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام؛ ج‌۳، ص۴۵۷.    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام؛ ج‌۱، ص۲۲۹.    جعبه ابزار