• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

کریم معتمدی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکریم معتمدی، وزیر پست و تلگراف و تلفن در دوره نخست‌وزیری امیرعباس هویدا، جمشید آموزگار، شریف امامی و ازهاری بود.


۱ - زندگی‌نامه

[ویرایش]

کریم معتمدی در سال۱۳۰۲ در بابل متولد شد. ‌دوره‌ی تحصیلات مقدماتی را در مدارس ابتدائی بابل آغاز کرد و تحصیلات تکمیلی‌اش را در رشته‌ی مهندسی مکانیک به پایان رساند. ‌پس از آن برای ادامه‌ی تحصیل به اروپا و سپس به آمریکا رفت؛ ولی به علت ناتوانی مالی نتوانست، دوره‌اش را تمام کند و به ناچار به ایران بازگشت و در وزارتخانه‌ی پست و تلگراف و تلفن مشغول کار شد و طولی نکشید که معاون فنی وزارتخانه شد. ‌
[۱] عاقلی، باقر، روزشمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی، نشر گفتار، ۱۳۷۴، ج۲، ص۱۴۹۷.
[۲] عاقلی، باقر، روزشمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی، نشر گفتار، ۱۳۷۴، ج۲، ص۱۴۹۹.


۲ - مشاغل معتمدی

[ویرایش]

کریم معتمدی در سال ۱۳۵۳ در کابینه‌ی امیرعباس هویدا به وزارت پست و تلگراف و تلفن منصوب شد. ‌
[۳] هروی، مهدی، ۲۲ نخست وزیر در ۳۷ سال، نشر نوگل، چاپ غزال، ۱۳۸۴، ص۴۸۶.
معتمدی در سال ۱۳۵۶ در کابینه‌ی جمشید آموزگار
[۴] عاقلی، باقر، خاندان‌های خاندانهای حکومتگر ایران، چاپ تک، ۱۳۸۱، ج۱، ص۳۳.
برای بار دوم وزیر پست و تلگراف و تلفن شد. ‌وی در تاریخ ۵ شهریور سال ۱۳۵۷،
[۵] عاقلی، باقر، خاندان‌های خاندانهای حکومتگر ایران، چاپ تک، ۱۳۸۱، ج۲، ص۳۲۳.
[۶] عاقلی، باقر، خاندان‌های خاندانهای حکومتگر ایران، چاپ تک، ۱۳۸۱، ج۲، ص۳۵۶.
و ۱۷ آبان ۱۳۵۷ به ترتیب در کابینه‌ی شریف امامی
[۷] رجال عصر پهلوی (۱۰)، کابینه ی شریف امامی، ص۶۴۷، ش سند ۵۶۳۹۴/۲۰ ه ۲۱، تاریخ ۱۳/۷/۵۷.
و ارتشبد ازهاری،
[۸] بهنود، مسعود، از سید ضیاء تا بختیار، سازمان انتشارات جاویدان، تهران، سال۱۳۷۷، ص۸۱۹.
وزیر پست و تلگراف و تلفن بود. ‌وی از اعضای فراماسونری نیز بود،
[۹] کابینه‌حسنعلی، منصور، و به روایت اسناد ساواک، مرکز اسناد تاریخ وزارت اطلاعات، چاپ اول، تابستان۱۳۸۴، ج۲، ص۴۸۴، سند: ۵۶۳۹۴/۲۰ه ۲۱، تاریخ ۱۳/۷/۵۷.
لذا نام وی در فهرست اسامی ۱۴۲ نفر از فراماسون‌های ایرانی لژ بیداری که در اسناد و مدارک وجود دارد، می‌درخشد. ‌
[۱۰] تبریزی شیرازی، محمد رضا، زندگی سیاسی، اجتماعی سید ضیاءالدین طباطبایی و کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ش، ناشر شرکت سهامی انتشار، تهران، سال ۱۳۸۳، ص۲۴


۳ - شخصیت وی

[ویرایش]

معتمدی مردی پرتلاش، آرام، بی‌خطر و بدون تظاهر بود و چون وضع مالی خوبی نداشت، هر روز بعد از اتمام وقت اداری در یکی از فروشگاه‌های دستگاه‌های صوتی در خیابان فردوسی تهران به تعمیر رادیو و تلوزیون می‌پرداخت. ‌
[۱۱] عاقلی، باقر، خاندان‌های خاندانهای حکومتگر ایران، چاپ تک، ۱۳۸۱، ج۳، ص۱۵۰۰.


۴ - نویسندگی کریم معتمدی

[ویرایش]

کریم معتمدی در زمان نخست وزیری جمشید آموزگار، در کنار وزارت پست و تلگراف، به کارهای دیگری از قبیل نویسندگی نیز می‌پرداخت. ‌معتمدی از معدود افرادی است که در دوره‌ی فعالیت حزب رستاخیز مقالاتی برای نشریه‌ی تئوریک جامعه‌ی نوین نوشته و به چاپ می‌رسید. ‌
[۱۲] شاهدی، مظفر، حزب رستاخیز اشتباه بزرگ، خودکامگی در ایران در عصر پهلوی، مؤسسه ی مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، ۱۳۸۲، ج۱، ص۳۸۵.


۵ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. عاقلی، باقر، روزشمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی، نشر گفتار، ۱۳۷۴، ج۲، ص۱۴۹۷.
۲. عاقلی، باقر، روزشمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی، نشر گفتار، ۱۳۷۴، ج۲، ص۱۴۹۹.
۳. هروی، مهدی، ۲۲ نخست وزیر در ۳۷ سال، نشر نوگل، چاپ غزال، ۱۳۸۴، ص۴۸۶.
۴. عاقلی، باقر، خاندان‌های خاندانهای حکومتگر ایران، چاپ تک، ۱۳۸۱، ج۱، ص۳۳.
۵. عاقلی، باقر، خاندان‌های خاندانهای حکومتگر ایران، چاپ تک، ۱۳۸۱، ج۲، ص۳۲۳.
۶. عاقلی، باقر، خاندان‌های خاندانهای حکومتگر ایران، چاپ تک، ۱۳۸۱، ج۲، ص۳۵۶.
۷. رجال عصر پهلوی (۱۰)، کابینه ی شریف امامی، ص۶۴۷، ش سند ۵۶۳۹۴/۲۰ ه ۲۱، تاریخ ۱۳/۷/۵۷.
۸. بهنود، مسعود، از سید ضیاء تا بختیار، سازمان انتشارات جاویدان، تهران، سال۱۳۷۷، ص۸۱۹.
۹. کابینه‌حسنعلی، منصور، و به روایت اسناد ساواک، مرکز اسناد تاریخ وزارت اطلاعات، چاپ اول، تابستان۱۳۸۴، ج۲، ص۴۸۴، سند: ۵۶۳۹۴/۲۰ه ۲۱، تاریخ ۱۳/۷/۵۷.
۱۰. تبریزی شیرازی، محمد رضا، زندگی سیاسی، اجتماعی سید ضیاءالدین طباطبایی و کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ش، ناشر شرکت سهامی انتشار، تهران، سال ۱۳۸۳، ص۲۴
۱۱. عاقلی، باقر، خاندان‌های خاندانهای حکومتگر ایران، چاپ تک، ۱۳۸۱، ج۳، ص۱۵۰۰.
۱۲. شاهدی، مظفر، حزب رستاخیز اشتباه بزرگ، خودکامگی در ایران در عصر پهلوی، مؤسسه ی مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، ۱۳۸۲، ج۱، ص۳۸۵.


۶ - منبع

[ویرایش]
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «کریم معتمدی»، تاریخ بازیابی۹۵/۵/۲۳.    


جعبه ابزار