کتاب الرجال (ابن عقده)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاِبْن‌ِ عُقْده‌، ابوالعباس‌ احمد بن‌ محمد بن‌ سعید همدانی‌ (۱۵ محرم‌ ۲۴۹-۷ ذیقعده ۳۳۲ق‌/ ۱۰ فوریه ۸۶۳ - اول‌ ژوئیه ۹۴۴م‌)، محدث‌ بزرگ‌ شیعی‌ صاحب کتاب الرجال است.


معرفی کتاب

[ویرایش]

این کتاب، در خصوص رجال اصحاب امام صادق (علیه‌السّلام) تالیف شده است.
شیخ طوسی در مقدمه رجال الطوسی می‌گوید که در بیان فهرست اسامی رجال حدیث، کتابی جامع‌تر از کتاب ابن عقده در رجال امام صادق (علیه‌السّلام) نیافته است و بعد از بیان اسامی رجال امام صادق (علیه‌السّلام) از کتاب ابن عقده، اسامی رجالی را که وی به آنها اشاره نکرده، اضافه کرده است.
محقق تهرانی در الذریعة ، این کتاب را با عنوان رجال ابن عقدة و نیز با عنوان من روی عن ابی عبدالله جعفر بن محمد الصادق (علیه‌السّلام) ، فهرست نموده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجاشی، احمد بن علی، رجال، ص۹۴، ش۲۳۳.    
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۱۰، ص۸۶، ش۱۶۱.    
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۱۰، ص۸۶، ش۱۶۱.    


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تألیفات رجالی قرن چهاردهم هجری»، تاریخ بازیابی ۹۵/۲/۲۵.    جعبه ابزار