کاشف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افكاشِف‏(اصطلاح فقهى و اصولى) است.

فهرست مندرجات

۱ - معنای کاشف
۲ - منبع

معنای کاشف

[ویرایش]

كاشف يعنى روشن‏كننده و آشكار نماينده و كشف‏كننده چنان كه گويند قبول در وصیت يا معاملاتفضولی كاشف است يا ناقل يعنى كاشف از سبق وقوع عقد و نقل ملك است يا ناقل است يعنى از حين قبول عقد درست است و منعقد شود.

منبع

[ویرایش]
سجادی،سیدجعفر،فرهنگ معارف اسلامی،ج۳،ص۱۵۶۱.
جعبه ابزار