چلبی‌ (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افچلبی‌ ممکن است اسم برای اشخاص و یا مکان‌های ذیل باشد:

اعلام و اشخاص
احمد سنان چلبی بهشتی، بهشتی، احمد سِنان چلبی، شاعر و مورّخ ترک
اولیا چلبی‌، از هنرمندان ترک در قرن یازدهم هجری قمری
جلال‌زاده صالح‌چلبی، عالم‌، مورخ، شاعر و مترجم‌ دوره‌ سلطان‌ سلیمان‌ قانونی‌ حاکم عثمانی
جلال‌زاده مصطفی‌چلبی، دولتمرد و مورخ‌ عثمانی‌ در قرن‌ دهم‌، معروف‌ به‌ قوجه‌ نِشانْجی‌ (=طغرایی‌ کبیر)
حسام‌الدین چلبی، صوفی سده هفتم و یار و جانشین جلال‌الدین محمد مولوی
چلبی‌ خلیفه، صوفی‌، مفسر، محدّث‌ و شاعر عثمانی‌، بنیانگذار شاخه‌ جمالیه‌ طریقت‌ خلوتیه‌ و نخستین‌ شیخ‌ برجسته‌ خلوتی‌ در استانبول‌ در قرن‌ نهم‌
محمدحسین چلبی اصفهانی، از شعراء و خَیِّرین قرن یازدهم هجری

مکان‌ها
چلبی‌اوغلو، آرامگاه و خانقاهی از حدود قرن هشتم در جنوب غربی شهر سلطانیه در استان زنجان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار