چشم‌دوزی به مال غیر (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاینکه انسان به مال کسی چشم بدوزد در اسلام امری نکوهیده و ناپسندمی باشد.


چشم داشتن به مال دیگران

[ویرایش]

چشم دوختن به مال و منال ثروتمندان، امری نکوهیده و ناپسند می باشد.
«لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازوجـا منهم...؛ بنابر این، هرگز چشم خود را به نعمتهای مادّی، که به گروه‌هایی از آنها (= کفّار ) دادیم، میفکن! و بخاطر آنچه آنها دارند، غمگین مباش! و بال عطوفت خود را برای مؤمنین فرود آر!»

← بررسی تفسیری آیه


به دنبال بیان این موهبت بزرگ دستوراتی مهم به پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) مى دهد، یکی از دستوراتش اینکه مى گوید، (هرگز چشم خود را به نعمتهاى مادى که به گروههائى از کفار داده ایم میفکن) (لا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم ).
این نعمتهاى مادى نه پایدارند، نه خالى از درد سر، حتى در بهترین حالاتش نگاهدارى آن سخت مشکل است ، بنابراین چیزى نیست که چشم تو را به سوى خود جلب کند و در برابر آن موهبت بزرگ معنوى قرآن که خدا به تو داده است ، قابل اهمیت باشد.
«ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازوجـا منهم...؛ و هرگز چشمان خود را به نعمتهای مادّی، که به گروه‌هایی از آنان داده‌ایم، میفکن! اینها شکوفه‌های زندگی دنیاست؛ تا آنان را در آن بیازماییم؛ و روزی پروردگارت بهتر و پایدارتر است!».در این آیات دستوراتى به پیامبر داده شده که در حقیقت منظور از آن عموم مسلمانان است ، و تکمیلى است براى بحثى که در زمینه شکیبائى در آیات گذشته خواندیم .
(نخست مى گوید هرگز چشم خود را به نعمتهاى مادى که به گروههائى از آنها (کفار و مخالفان ) داده ایم میفکن) (و لا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم ).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حجر/سوره۱۵، آیه۸۸.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۱، ص۱۳۱.    
۳. طه/سوره۲۰، آیه۱۳۱.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۳، ص۳۴۱.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «چشم‌دوزی به مال غیر»    جعبه ابزار