چشمه اعجازآمیز (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر قرآن کریم جوشش چشمه در وقایع مختلف، بعنوان معجزه ای شگرف یاد شده است که از جانب پروردگار بوده است.


چشمه برای مریم

[ویرایش]

چشمه آب، به صورت خارق العاده برای مریم علیهاالسّلام، از جانب پروردگار جاری شده بود.
فنادها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریـا (پس از زير (پاى) او فرشته وى را ندا داد كه غم مدار پروردگارت زير (پاى) تو چشمه آبى پديد آورده است)
«سری» به معنای نهر و جدول ذکر شده است.
برخی مفسران گفته‌اند: با ضربه پای عیسی علیه‌السّلام چشمه آبی پدید آمد و جاری شد و همین معنا از امام باقر علیه‌السّلام روایت شده است.
«اما اين حالت، زياد به طول نيانجاميد و همان نقطه روشن اميد كه همواره در اعماق قلبش وجود داشت درخشيدن گرفت، «ناگهان صدائى به گوشش رسيد كه از طرف پائين پا بلند است و آشكارا مى‌گويد: غمگين مباش، درست بنگر پروردگارت از پائين پاى تو چشمه آب گوارائى را جارى ساخته است».»
«و اینکه گفت : (قد جعل ربک تحتک سریا) مقصود از (سرى) جوى آب است، هر چند که به معناى شریف و رفیع هم آمده، ولى معناى اول با سیاق مناسب تر است، و جمله (فکلى و اشربى) هم قرینه بر همان معنا است.
بعضى گفته‌اند: مراد معناى دوم است و مصداق شریف و منیع هم خود عیسى (علیه السلام ) است، ولى شما خواننده دانستید که سیاق با آن مساعدت ندارد، و به هر تقدیر این جمله تا آخر کلام عیسى (علیه السلام) تسلیت خاطر مریم (علیهاالسلام ) است.»

آب چشمه باعث روشنی چشم

[ویرایش]

جوشش چشمه آب، به صورت اعجازآمیز، باعث روشنی چشم و رفع اندوه از مریم علیهاالسّلام شده بود.
فنادها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریـا• فکلی واشربی وقری عینـا.. (پس از زير (پاى) او (فرشته) وى را ندا داد كه غم مدار پروردگارت زير (پاى) تو چشمه آبى پديد آورده است •و بخور و بنوش و ديده روشن دار پس اگر كسى از آدميان را ديدى بگوى من براى (خداى) رحمان روزه نذر كرده‌ام و امروز مطلقا با انسانى سخن نخواهم گفت.)

← تفسیر آیات مذکور


«((قرار العین)) کنایه از مسرت است، وقتى گفته مى‌شود: ((اقر اللّه عینک)) معنایش این است که خداوند خوشنودت کند، و معناى جمله این استکه از رطب تازه رسیده بخور و از جوى آبى که زیر پایت جارى شده بیاشام، و بدون اینکه اندوهى به خود راه دهى خوشنود باش، و اگر به خوردن و آشامیدن سفارش کرد براى این بود که هر کدام از این دو یکى از نشانه‌هاى مسرت و خوشوقتى است، و کسى که گرفتار مصیبتى است دیگر نمى‌تواند از غذاى لذیذ و آب گوارا لذت ببرد، و مصیبت، شاغل او از این کارها است، و معناى آیه این است که از رطب تازه بخور و از جوى آب بیاشام و از عنایتى که خدا به تو کرده خرسندى کن بدون اینکه غمگین و محزون شوى، و اما اینکه مى‌ترسى مردم به تو تهمت بزنند و از تو باز خواست کنند که این فرزند را از کجا آورده‌اى؟ در پاسخشان سکوت کن، و با احدى حرف مزن، من جوابشان را مى دهم.»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مریم/سوره۱۹، آیه۲۴.    
۲. لسان العرب، ابن منظور، ج۱۴، ص۳۸۰.    
۳. تفسیر مجمع البیان، شیخ طبرسی، ج۶، ص۴۱۳.    
۴. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۱۳، ص۵۵.    
۵. ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، ج۱۴، ص۵۶.    
۶. مریم/سوره۱۹، آیه۲۴.    
۷. مریم/سوره۱۹، آیه۲۶.    
۸. ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، ج۱۴، ص۵۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «چشمه اعجازآمیز».    جعبه ابزار