چشتی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افچشتی ممکن است اسم برای اشخاص و شخصیت‌های ذیل بوده و یا در معانی ذیل به کار رفته باشد:

ابدال چشتی، خواجه ابواحمد اَبْدالِ چِشْتی (۲۶۰-۳۵۵ق/۸۷۴-۹۶۶م)، از مشایخ بزرگ سلسلۀ چشتیه در سده‌های ۳ و ۴ قمری

برهان‌الدین جانم‌چشتی، از مشایخ طریقت چَشْتیّه در هند جنوبی در قرن دهم
معین‌الدین بن غیاث‌الدین سجزی‌چشتی، از عرفای ‌ قرن ‌ ششم‌ و مروّج‌ سلسله چشتیه ‌ در هند
محمد سلیمان تونسری چشتی، معروف به حضرت خواجه، از علما و عرفای نام‌دار هند در قرن دوازدهم و سیزدهم هجری/ هیجدهم و نوزدهم میلادی
مودود بن یوسف چشتی، از مشایخ‌ سلسله چشتیه‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار