پی کردن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپی‏کردن به قطع کردن پای حیوان می گویند و از آن به مناسبت در باب جهاد سخن رفته است.


مکروهات پی کردن حیوان در جنگ

[ویرایش]

پی‏کردن حیوان (اسب، شتر و مانند آن) در حال جنگ با کفّار- هرچند از حرکت بازمانده باشد- مکروه است، مگر آنکه اگر پی نشود به دست دشمنان بیفتد و موجب تقویت آنان گردد. هرچند در این صورت نیز در حدّ امکان بهتر است حیوان ذبح شود.
پی‏کردن مرکب دشمن در جنگ کراهت ندارد؛ چرا که سبب ضعف آن می‏شود.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۲۱،ص۸۲-۸۵.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۲ص ۳۰۱.    


رده‌های این صفحه : جهاد | فقه
جعبه ابزار