پیشانیذخیره مقاله با فرمت پی دی افپیشانی به قسمت فوقانی چهره، حدّ فاصل رستنگاه مو و ابرو گفته می شوداز آن در بابهای طهارت، صلات و حج سخن رفته است.


احکام پیشانی در باب طهارت

[ویرایش]

از واجبات تیمّم مسح پیشانی است. در وجوب مسح دو طرف آن یعنی جبینین اختلاف است. [۱] [۲]
مالیدن کافور به پیشانی میّت واجب است. [۳]
هنگام حنوط مواضع هفتگانه میّت، مستحب است از پیشانی وی آغاز شود و در صورت کافی نبودن کافور برای همه مواضع، پیشانی مقدّم می‌شود. [۴]


احکام پیشانی در نماز

[ویرایش]

پیشانی از مواضع هفتگانه‌ای است که هنگام سجده واجب است بر زمین قرار گیرد. [۵] برخی گفته‌اند:
در سجده شکر مستحب است دو طرف پیشانی نیز بر زمین گذاشته شود. [۶] .

احکام پیشانی در حج

[ویرایش]

مستحب است مؤمنان هنگام ملاقات، صورت یا پیشانی یکدیگر را ببوسند. [۷]


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۵،ص۱۹۵-۱۹۹.    
۲. مستمسک العروة ج۴،ص۴۰۵-۴۰۷.    
۳. یزدی، سید کاظم، العروة الوثقی،ج۲،ص۷۹.    
۴. یزدی، سید کاظم، العروة الوثقی،ج۲،ص۸۳    
۵. جواهر الکلام ج۱۰،ص۱۳۵-۱۳۶.    
۶. . الحدائق الناضرة ج۸،ص۳۴۷- ۳۴۸.    
۷. وسائل الشیعة ج۱۲،ص۲۳۳.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۲، ص۳۰۰.    


رده‌های این صفحه : فقه | نماز | وضو
جعبه‌ابزار