پیشانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپیشانی به قسمت فوقانی چهره، حدّ فاصل رستنگاه مو و ابرو گفته می شوداز آن در بابهای طهارت، صلات و حج سخن رفته است.


احکام پیشانی در باب طهارت

[ویرایش]

از واجبات تیمّم مسح پیشانی است. در وجوب مسح دو طرف آن یعنی جبینین اختلاف است.
مالیدن کافور به پیشانی میّت واجب است.
هنگام حنوط مواضع هفتگانه میّت، مستحب است از پیشانی وی آغاز شود و در صورت کافی نبودن کافور برای همه مواضع، پیشانی مقدّم می‌شود.


احکام پیشانی در نماز

[ویرایش]

پیشانی از مواضع هفتگانه‌ای است که هنگام سجده واجب است بر زمین قرار گیرد. برخی گفته‌اند:
در سجده شکر مستحب است دو طرف پیشانی نیز بر زمین گذاشته شود. .

احکام پیشانی در حج

[ویرایش]

مستحب است مؤمنان هنگام ملاقات، صورت یا پیشانی یکدیگر را ببوسند.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۵،ص۱۹۵-۱۹۹.    
۲. مستمسک العروة ج۴،ص۴۰۵-۴۰۷.    
۳. یزدی، سید کاظم، العروة الوثقی،ج۲،ص۷۹.    
۴. یزدی، سید کاظم، العروة الوثقی،ج۲،ص۸۳    
۵. جواهر الکلام ج۱۰،ص۱۳۵-۱۳۶.    
۶. . الحدائق الناضرة ج۸،ص۳۴۷- ۳۴۸.    
۷. وسائل الشیعة ج۱۲،ص۲۳۳.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۲، ص۳۰۰.    


رده‌های این صفحه : فقه | نماز | وضو
جعبه ابزار