پیرحسن اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپیرحسن اصفهانی، شاعر ادیب، از سخن‌وران قرن یازدهم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

پیر حسن اصفهانی، شاعر ادیب، از سخنوران قرن یازدهم هجری. شاعری خوش‌طبع و بذله‌گو بوده و لطیفه‌های بسیاری از او در آن روزگار میان مردم مشهور بوده است. برادرش حاج عبداللَّه عطار، در امامزاده اسماعیل عطاری می‌کرده و در داروشناسی کم‌نظیر بوده است.
مثنوی خروسیه از منظومه‌های مشهور پیرحسن است. وی قبل از سال ۱۰۸۳ق وفات یافت.
[۱] نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۲۰۴-۲۰۵.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۴۷۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نصرآبادی، محمدطاهر، تذکره نصرآبادی، ج۱، ص۲۰۴-۲۰۵.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۹، ص۲۴۰.    
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۴۷۸.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۴۴۲.    جعبه ابزار