پیادهذخیره مقاله با فرمت پی دی افپیاده در مقابل سواره به کار می‌رود که از آن به مناسبت در بابهای طهارت، صلات، حج و جهاد سخن رفته است.


پیاده بودن در تشییع جنازه

[ویرایش]

پیاده شرکت کردن در تشییع جنازه مستحب است. [۱]

استحباب سلام کردن سواره

[ویرایش]

مستحب است سواره بر پیاده سلام کند. [۲]

پیاده بودن در نماز عید

[ویرایش]

پیاده حضور یافتن در نماز عید مستحب است. در اینکه حکم یادشده اختصاص به امام دارد یا همه شرکت کنندگان در نماز مشمول آن هستند، اختلاف است. [۳]

پیاده رفتن به حج

[ویرایش]

بنابر مشهور پیاده رفتن به حج به قصد خضوع و خشوع و تحمّل مشقّتِ بیشتر به منظور نیل به قرب الهی ـ درصورتی که موجب ضعف نشود ـ افضل از سواره است؛ ولی چنانچه انگیزه پیاده روی به حج صرفه‏جویی در هزینه باشد، سواره رفتن افضل از پیاده رفتن است. [۴]

بلند گفتن تلبیه در حج

[ویرایش]

کسی که پیاده به حج می‏رود مستحب است هنگام احرام تلبیه را با صدای بلند ادا کند. [۵]

پیاده بودن در رمی جمرات

[ویرایش]

برخی گفته‏اند: پیاده رمی جمرات کردن افضل از سواره رمی کردن است. [۶]

پیاده طواف کردن

[ویرایش]

در وجوب یا استحباب پیاده طواف کردن اختلاف است. بسیاری قائل به استحباب آن هستند. [۷]پیاده سعی کردن مستحب است. [۸]

سهم غنیمت پیاده در جهاد

[ویرایش]

در گذشته که جنگجویان خود عهده‏دار تأمین ابزار جنگی انفرادی بودند پیاده نظام که بدون مَرکب (اسب) در جهاد شرکت می‏کرد از غنیمت یک سهم داشت و سواره نظام دو سهم. [۹]پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۴، ص۲۶۵-۲۶۶.    
۲. العروة الوثقی ج۳، ص۲۶.    
۳. جواهر الکلام ج۱۱، ص۳۷۵-۳۷۶.    
۴. جواهر الکلام ج۱۷، ص۳۱۰-۳۱۳.    
۵. جواهر الکلام ج۱۸، ص۲۷۸.    
۶. جواهر الکلام ج۱۹، ص۱۱۰.    
۷. جواهر الکلام ج۱۹، ص۳۵۳.    
۸. جواهر الکلام ج۱۹، ص۴۲۳.    
۹. جواهر الکلام ج۲۱، ص۲۰۱-۲۰۳    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۲۹۲-۲۹۳.    


رده‌های این صفحه : احکام اموات | جهاد | حج | فقه
جعبه‌ابزار