پولس (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپولس، از مبلغان پرآوازه مسیحیت است.
[۱] قاموس کتاب مقدس، ص۲۲۸، «پولس».
[۲] لغت نامه، ج۴، ص۵۰۷۸، «پولس».ارسال پولس برای تبلیغ

[ویرایش]

براساس روایاتی مقصود از «فعززنا بثالث» در آیه ۱۳ سوره یس پولس می‌باشد که جهت تبلیغ مسیحیت به شهر انطاکیه فرستاده شد.
در اینکه این شهر کدامیک از شهرها بوده است معروف و مشهور در میان مفسران این است که ((انطاکیه)) از شهرهاى شامات بوده است، و این شهر یکى از شهرهاى بسیار معروف روم قدیم بوده، و هم اکنون از نظر جغرافیائى جزء قلمرو کشور ترکیه است که شرح بیشتر درباره آن را در نکات بیان خواهیم کرد.
به هر حال از آیات این سوره به خوبى بر مى‌آید که اهل این شهر بت پرست بودند و این رسولان براى دعوت آنها به سوى توحید و مبارزه با شرک آمده بودند. سپس قرآن بعد از این بیان اجمالى و سربسته، به شرح ماجرا پرداخته، چنین می‌گوید: در آن زمان که دو نفر از رسولان را به سوی آنها فرستادیم، اما آنها رسولان ما را تکذیب کردند، لذا برای تقویت آن دو شخص سومی ارسال نمودیم، آنها همگی گفتند ما فرستادگان به سوی شما از طرف پروردگاریم (اذ ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. به این ترتیب سه نفر از رسولان پروردگار (دو نفر در آغاز و یک نفر در اثناء برای تقویت آنها) به سوی این قوم گمراه آمدند. در اینکه این رسولان چه کسانی بودند در میان مفسران گفتگو است، جمعی گفته‌اند: نام آن دو نفر شمعون و یوحنا بود و نام سومین بولس و بعضی نام‌های دیگری برای آنها ذکر کرده‌اند.
و نیز در اینکه آنها پیامبران و رسولان خداوند بودند و یا فرستادگان حضرت مسیح علیه‌السلام (و اگر خداوند می‌فرماید ما آنها را فرستادیم به خاطر آنست که رسولان مسیح هم رسولان او هستند) باز در میان مفسران گفتگو است، هر چند ظاهر آیات فوق موافق تفسیر اول است، گرچه تفاوتی در نتیجه‌ای که قرآن می‌خواهد بگیرد نمی‌کند.

پولس در میان مفسران

[ویرایش]

برخی مفسران، ذیل آیه ۱۴ سوره صف که از حواریون عیسی علیه‌السّلام سخن گفته شده، وی را یکی از آنان دانسته‌اند.
[۹] غررالتبیان، ص۵۰۹.
و این در حالی است که از برخی احادیث استفاده می‌شود که وی در یکی از وادی‌های جهنم به نام «سقر» معذب است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. قاموس کتاب مقدس، ص۲۲۸، «پولس».
۲. لغت نامه، ج۴، ص۵۰۷۸، «پولس».
۳. یس/سوره۳۶، آیه۱۳.    
۴. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۸، ص۲۶۳.    
۵. سیوطی، عبدالرحمان بن ابی بکر، الدر المنثور، ج۷، ص۵۰.    
۶. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۸، ص۳۴۰-۳۴۱.    
۷. صف/سوره۶۱، آیه۱۴.    
۸. قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، ج۱۸، ص۹۰.    
۹. غررالتبیان، ص۵۰۹.
۱۰. عروسی حویزی، عبدعلی بن جمعه، تفسیر نورالثقلین، ج۱، ص۸۵.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۲۴۵، برگرفته از مقاله «پولس».    


رده‌های این صفحه : مسیحیت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار