پوراندخت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپوراندخت، یکی از فرمانروایان سلسله ساسانی و دختر خسروپرویز بود. وی پس از کشته شدن شهربراز، به مدت یک سال و چهار ماه بر تخت شاهی نشست.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

پوراندخت دختر خسروپرویز بود که در سال ۶۳۰ م و پس از کشته شدن شهربراز، سردار ایرانی، حکومت را به دست گرفت و پادشاهی‌اش یک سال و چهار ماه به طول انجامید. پس از وی خواهرش آذرمیدخت جانشین او شد. او با رعیت خوشرفتار بود و میان ایشان به داد فرمان راند و بقیه خراج و مالیات را از دوش آنان برداشت. قرارداد صلحی نیز با رومیان منعقد کرد.
[۲] کریستن‌سن، آرثر، ایران فی عهد الساسانیین، ص۷۳۵.
[۳] ثعالبی، عبدالملک، تاریخ غرر السیر، ص۴۷۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۲، ص۲۳۱.    
۲. کریستن‌سن، آرثر، ایران فی عهد الساسانیین، ص۷۳۵.
۳. ثعالبی، عبدالملک، تاریخ غرر السیر، ص۴۷۹.


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۱۱۸.


جعبه ابزار