پهلو (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپهلو به دو طرف سینه و شکم گفته می شود. از آن به مناسبت در باب‌های طهارت، صلاة و صید و ذباحه سخن گفته شده است.


تعریف

[ویرایش]

پهلو، دنده، جانب، دو طرف سینه و شکم است.
[۱] فرهنگ فارسی، ص۸۴۵، «پهلو».
در این مدخل از واژه «جنب» و مشتقات آن استفاده شده است.

نحوه خواباندن میّت در قبر

[ویرایش]

واجب است میت مسلمان در قبر به پهلوی راست خوابانده شود.

نهادن دو چوب بر پهلوی میّت

[ویرایش]

گذاشتن دو چوب (جریدتین)؛ به قول مشهور یکی بر ‌پهلوی راست و دیگری بر پهلوی چپ میّت در قبر، مستحب است.

بچه مسلمان در شکم زن کافر مرده

[ویرایش]

اگر زن کافر بمیرد و در شکم او بچه‌ی مسلمان وجود داشته باشد واجب است او را در قبر به پهلوی چپ، پشت به قبله بخوابانند؛ به‌گونه‌ای که روی بچه به سمت قبله قرار گیرد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرهنگ فارسی، ص۸۴۵، «پهلو».
۲. سبزواری، عبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۴، ص۱۶۷.    
۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام،ج۴، ص۲۴۱.    
۴. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی،ج۲، ص۱۱۷.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۲۴۶، برگرفته از مقاله «پهلو».    


رده‌های این صفحه : موضوعات قرآنی
جعبه ابزار