پهلوذخیره مقاله با فرمت پی دی افپهلو به دو طرف سینه و شکم گفته می شود. از آن به مناسبت در باب‌های طهارت، صلاة و صید و ذباحه سخن گفته شده است.


نحوه خواباندن میّت در قبر

[ویرایش]

واجب است میت مسلمان در قبر به پهلوی راست خوابانده شود. [۱]

نهادن دو چوب بر پهلوی میّت

[ویرایش]

گذاشتن دو چوب (جریدتین)؛ به قول مشهور یکی بر ‌پهلوی راست و دیگری بر پهلوی چپ میّت در قبر، مستحب است. [۲]

بچه مسلمان در شکم زن کافر مرده

[ویرایش]

اگر زن کافر بمیرد و در شکم او بچه‌‌ی مسلمان وجود داشته باشد واجب است او را در قبر به پهلوی چپ، پشت به قبله بخوابانند؛ به‌گونه‌ای که روی بچه به سمت قبله قرار گیرد. [۳]

بچه زنده در شکم زن مرده

[ویرایش]

اگر بچه در شکم زن مرده، زنده باشد، پهلوی چپ وی شکافته و بچه بیرون آورده می‌شود. برخی در این جهت، بین پهلوی چپ و راست تفاوت قائل نشده‌اند. [۴]

فاصله انداختن بین نافله و فریضه‌ صبح

[ویرایش]

فاصله انداختن بین نافله و فریضه‌ی صبح به دراز کشیدن بر پهلوی راست و خواندن پنج آیه‌ی آخر سوره آل عمران و دعاهای وارد شده، مستحب است. [۵]

حالت بازوی مرد در سجده

[ویرایش]

مستحب است مرد نمازگزار هنگام سجده، بازوهای خود را از پهلو جدا نگه دارد. [۶]

حالت دستها در رکوع

[ویرایش]

چسبانیدن دست‌ها بر پهلوی خود در حال رکوع، مکروه است. [۷]

مراحل به پهلو خوابیدن نماز گزار

[ویرایش]

نمازگزاری که به هیچ وجه قدرت بر ایستادن و نشستن ندارد باید بر پهلو بخوابد؛ لیکن در اینکه نخست باید بر پهلوی راست بخوابد و در صورت عجز از آن، بر پهلوی چپ بخوابد و یا بین آن دو، مخیر است، اختلاف می‌باشد. قول اوّل، مشهور است. [۸]

نحر شتر به پهلو خوابیده با کارد

[ویرایش]

فرو بردن کارد در گودی گردن شتری که بر پهلو خوابیده و جلوی بدنش رو به قبله است، اشکال ندارد و با آن، نحر، محقّق می‌شود. [۹]


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهذب الاحکام،ج۴، ص۱۶۷.
۲. جواهر الکلام،ج۴، ص۲۴۱.    
۳. العروة الوثقی،ج۲، ص۱۱۷.    
۴. الحدائق الناضرة،ج۳، ص ۴۷۶.    
۵. جواهر الکلام،ج۷، ص۳۵.    
۶. توضیح المسائل مراجع،ج۱، ص۶۱۴ م ۱۰۹۱.
۷. جامع عباسی، ص۵۱.
۸. جواهر الکلام،ج۹، ص۲۶۴-۲۶۵.    
۹. توضیح المسائل مراجع،ج۲، ص۵۰۹ م ۲۵۹۶.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام،ج‌۲، ص۲۹۱-۲۹۲‌.    


رده‌های این صفحه : احکام اموات | فقه | نماز
جعبه‌ابزار