پنبه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپنبه: گیاهى معروف است.


کاربردفقهی

[ویرایش]

ازپنبه به مناسبت در باب هاى طهارت، صلاة و حج، سخن رفته است.

احکام پنبه

[ویرایش]

۱)پوشیدن لباس پنبه‌اى ونیز نماز خواندن در آن
[۳] . العروة الوثقى،ج ۱، ص۵۷۴
استحباب دارد.
۲)مستحب است لباس احرام و کفن
[۷] . العروة الوثقى،ج ۱، ص۴۱۱
از جنس پنبه باشد.
۳)سجده بر پنبه وپارچه ی تهیّه شده از آن بنابر مشهور- جز در حال ضرورت- جایز نیست.
۴)هرچند سجده بر کاغذ صحیح است، لیکن در جواز سجده بر کاغذ ى که از پنبه- وهر چیزى که سجده بر آن صحیح نیست- ساخته شده باشد، اختلاف است.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. . وسائل الشیعة،ج ۵، ص۲۸    
۲. . جواهر الکلام،ج ۸، ص۱۱۲    
۳. . العروة الوثقى،ج ۱، ص۵۷۴
۴. . جواهر الکلام،ج ۱۸، ص۲۸۱    
۵. . جواهر الکلام،ج ۴، ص۱۷۱    
۶. . جواهر الکلام،ج۴، ص ۲۱۷    
۷. . العروة الوثقى،ج ۱، ص۴۱۱
۸. . جواهر الکلام،ج ۸، ص۴۲۱ تا۴۲۵    
۹. . مستمسک العروة،ج ۵، ص۵۰۱    
۱۰. . جواهر الکلام،ج ۸، ص۴۳۰ تا۴۳۴    
۱۱. . مستمسک العروة،ج ۵، ص۵۰۳ تا۵۰۴    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج‌۲، ص۲۷۵    


رده‌های این صفحه : حج | طهارت | فقه | نماز
جعبه ابزار