پلک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپلک به پرده پوشاننده چشم گفته می شود واز آن در بابهای طهارت، قصاص و دیات سخن رفته است.


احکام طهارت پلک

[ویرایش]

محلّ روی هم قرار گرفتن دو پلک، جزء باطن بدن محسوب می‏شود و شستن آن در وضو و غسل لازم نیست.
[۲] العروة الوثقی ج۱،ص۲۷۷.


احکام قصاص پلک

[ویرایش]

در جنایت بر پلک، قصاص ثابت است. اگر شخصی بدون آسیب رساندن به حدقه چشم دیگری، بینایی آن را از بین ببرد، تنها بینایی چشم او قصاص می‏شود بدون آنکه به حدقه و پلک آسیبی برسد و چنانچه قصاص بدون آسیب دیدن حدقه و پلک ممکن نباشد، قصاص به دیه تبدیل می‏شود. در فرضی که پلک مَجْنیٌ‏عَلَیه بر خلاف پلک جانی مژه نداشته باشد، ثبوت قصاص مورد اشکال واقع شده است. درصورت قصاص نیز در اینکه دیه یا ارش مژه جانی باید پرداخت گردد یا نه، مسئله اختلافی است.

احکام دیه پلک

[ویرایش]

هر چشم دارای دو پلک(بالا و پایین) است و قطع چهار پلک بنابر مشهور موجب دیه کامل است؛ خواه چشم، مژه و بینایی داشته باشد یا نداشته باشد. در مقدار دیه هر پلک به تنهایی اختلاف است. بنابر مشهور در پلک بالا یک سوم دیه یک چشم و در پلک پایین نصف دیه یک چشم ثابت است. برخی در هر پلک، یک چهارم دیه، برخی دیگر در پلک بالا قائل به دو سوم و در پلک پایین قائل به یک سوم دیه یک چشم شده‏‌اند. دیه پلک، جدای از دیه چشم است. بنابر ایندر آسیب رساندن به هر دو چشم و چهار پلک دو دیه کامل ثابت می‌‏شود


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مستمسک العروة ج۲،ص ۱۳۲.    
۲. العروة الوثقی ج۱،ص۲۷۷.
۳. جواهر الکلام ج۴۲،ص۳۷۳.    
۴. جواهر الکلام ج۴۲،ص۳۷۱۳۷۳.    
۵. جواهر الکلام ج۴۲،ص۳۷۵.    
۶. مبانی تکملة المنهاج ج۲،ص ۲۷۴.    
۷. جواهر الکلام ج۴۳، ص۱۸۱۱۸۴.    
۸. مبانی تکملة المنهاج ج۲،ص۲۷۴-۲۷۳.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد۲،ص۲۷۲.    


رده‌های این صفحه : دیات | طهارت | فقه | قصاص
جعبه ابزار