پشت اسب (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپشت ، قسمت خلفی تن از کمر به بالاست.
[۱] لغت نامه، ج۴، ص۴۹۱۰، «پشت».پشت اسب

[ویرایش]

آفریده شدن اسب ، برای سوار شدن بر پشت آنان و تجمل است.
«والخیل... لترکبوها وزینة ویخلق ما لاتعلمون»؛ همچنین اسبها و استرها و الاغها را آفرید؛ تا بر آنها سوار شوید و زینت شما باشد، و چیزهایی می‌آفریند که نمی‌دانید.

← زینت


بدیهى است زینت در اینجا باز یک مساءله تشریفاتى نیست و براى کسى که با محتواى تعلیمات قرآن آشنا است این مطلب روشن است ، بلکه یکنوع زینت است که اثر آن در زندگى اجتماعى ظاهر میگردد، براى پى بردن به این حقیقت کافى است است منظره و حال کسى که با پاى پیاده یک راه طولانى بیابانى را پیموده ، و خسته و کوفته و ناتوان به مقصد رسیده ، به طورى که تا مدتى هیچ کارى از او ساخته نیست و نشاطى در او دیده نمیشود، با منظره کسى مقایسه کنیم که بر یک مرکب را هوار سوار شده زودتر به مقصد رسیده نیروى خود را از دست نداده ، نشاط خود را کاملا حفظ کرده و آماده انجام هدفهاى خود و استفاده از وقت و نیروى خویش است ، آیا این زینت نیست ؟
در پایان آیه به مساءله مهمترى اشاره کرده و افکار را به وسائل نقلیه و مرکبهاى گوناگونى که در آینده در اختیار بشر قرار میگیرد و بهتر و خوبتر از این حیوانات مى تواند استفاده کند متوجه میسازد، و مى گوید خداوند چیزها (وسائل نقلیه دیگرى ) مى آفریند که شما نمیدانید (و یخلق ما لاتعلمون ).
گرچه بعضى از مفسران پیشین این جمله را اشاره به حیواناتى گرفته اند که در آینده آفریده مى شود و رام بشر میگردد.
ولى همانگونه که در تفسیر مراغی و تفسیر فی ظلال آمده است درک مفهوم این جمله براى ما که در عصر ماشین و وسائل و مرکبهاى سریع السیر زندگى میکنیم ، ساده و آسان است .
و اگر ملاحظه میکنید که تعبیر به یخلق (مى آفریند) کرده است دلیلش ‌ واضح است ، زیرا کار انسان در این اختراعات در حقیقت چیزى جز جفت و جور کردن و به هم پیوستن نیست ، اساس آنها که مواد اصلى را تشکیل میدهد، تنها با آفرینش خداوندى است ، از این گذشته آن ابتکارى که بشر در طریق اختراع این وسائل به کار میبرد آن هم مولود استعدادى است که خدا به او داده است .

← خلقت چهارپایان


این جمله عطف است بر کلمه ((انعام )) در آیه قبلى ، و تقدیرش این است که : ((و الخیل و البغال و الحمیر خلقها لکم لترکبوها و زینة : اسبان و استران و خران را نیز براى شما خلق کرد، تا شما سوار شوید، و تا زینت شما باشند)) و این جمله اخیر مى فهماند که خلقت چهارپایان ارتباطى با منافع شما دارد، چون شما سوارشان مى شوید و آنها را زینت و جمال خود مى گیرید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. لغت نامه، ج۴، ص۴۹۱۰، «پشت».
۲. نحل/سوره۱۶، آیه۸.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۱، ص۱۶۱.    
۴. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۲، ص۳۱۰.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۲۲۲، برگرفته از مقاله «پشت اسب».    


رده‌های این صفحه : اسب | پشت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار