پسر نوح (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحضرت نوح(علیه‌السلام) دارای پسری ناصالح بودند که از دعوت پدرش عصیان کرد و در طوفان نوح غرق شد.


تلاش برای هدایت پسر

[ویرایش]

استفاده نوح (علیه‌السلام) از احساسات پدرى، براى هدایت پسرش:
... ونادى‌ نوح ابنه وكان فى معزل يبنىّ اركب مّعنا ولاتكن مّع الكفرين.

صالح نبودن پسر حضرت نوح

[ویرایش]

صالح نبودن پسر نوح (علیه‌السلام)، سبب محسوب نشدن او از خانواده آن حضرت:
قال ينوح إنّه ليس من أهلك إنّه عمل غير صلح فلاتسلن ما ليس لك به علم إنّى أعظك أن تكون من الجهلين.
امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: پسر نوح، فرزند اصلى نوح بود؛ ولى به سبب مخالفتش با نوح (علیه‌السلام)، خداوند او را از اهل بودن نفى فرمود.

عصیان پسر حضرت نوح

[ویرایش]

عصیان و نافرمانی پسر نوح (علیه‌السلام)، از دعوت پدرش:
... ونادى‌ نوح ابنه وكان فى معزل يبنىّ اركب مّعنا ولاتكن مّع الكفرين‌• قال ساوى إلى‌ جبل يعصمنى من المآء ....

غرق شدن پسر حضرت نوح

[ویرایش]

غرق شدن پسر نوح (علیه‌السلام)، در حادثه توفان:
... و نادى نوح ابنه ...• ... وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.

فاسد بودن پسر حضرت نوح

[ویرایش]

•• پسر نوح (علیه‌السلام)، فردى فاسد و تبهکار:
... ونادى‌ نوح ابنه ...• قال ... إنّه عمل غير صلح ....

••نوح (علیه‌السلام)، داراى پسرى كفرپيشه و فاسد:
... ونادى‌ نوح ابنه وكان فى معزل يبنىّ اركب مّعنا ولاتكن مّع الكفرين‌• قال ينوح إنّه ليس من أهلك إنّه عمل غير صلح ....

پناهگاه پسر حضرت نوح

[ویرایش]

کوه پناهگاه خيالى پسر نوح براى رهايى از حادثه توفان:
قال ساوى إلى‌ جبل يعصمنى من المآء قال لا عاصم اليوم من أمر اللّه إلّامن رّحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. هود/سوره۱۱، آیه۴۲.    
۲. هود/سوره۱۱، آیه۴۶.    
۳. عروسی حویزی، عبدعلی بن جمعه، تفسیر نورالثقلین، ج ۲، ص ۳۶۸- ۳۶۹.    
۴. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۵، ص ۲۵۳.    
۵. هود/سوره۱۱، آیه۴۲.    
۶. هود/سوره۱۱، آیه۴۳.    
۷. هود/سوره۱۱، آیه۴۲.    
۸. هود/سوره۱۱، آیه۴۳.    
۹. هود/سوره۱۱، آیه۴۲.    
۱۰. هود/سوره۱۱، آیه۴۶.    
۱۱. هود/سوره۱۱، آیه۴۲.    
۱۲. هود/سوره۱۱، آیه۴۶.    
۱۳. هود/سوره۱۱، آیه۴۳.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن،ج۷، ص۲۱۹، برگرفته از مقاله «پسر نوح».    


رده‌های این صفحه : پسر | حضرت نوح | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار