پسر لقمان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افموعظه‌های لقمان به پسرش در آیات قرآن آمده است.


آیات دال بر پسر لقمان

[ویرایش]

•• لقمان، داراى پسرى دوست داشتنى:
وإذ قال لقمن لابنه ...• يبنىّ ...• يبنىّ ....
تصغیر اين واژه در آيه از جانب لقمان (يا بنىّ) براى مهر و محبّت پدرى است؛ نه تحقیر.

•• استفاده لقمان از عواطف محبّت‌آميز، براى موعظه پسرش:
وإذ قال لقمن لابنه وهو يعظه يبنىّ لاتشرك باللّه إنّ الشّرك لظلم عظيم‌• يا بنىّ إنّها إن تك مثقال حبّة مّن خردل فتكن فى صخرة أو فى السّموت أو فى الأرض يأت بها اللّه إنّ اللّه لطيف خبير. يابنىّ إقم الصلاة وإمر بالمعروف و انه هن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. (به خاطر بياور) هنگامى را كه «لقمان» به فرزندش- در حالى كه او را موعظه مى‌كرد- گفت: «پسرم! چيزى را همتای خدا قرار مده كه شرک، ظلم بزرگى است».... پسرم! اگر به اندازه سنگينى دانه خردلى (كار نيك يا بد) باشد، و در دل سنگى يا در (گوشه‌اى از) آسمان‌ها و زمین قرار گيرد، خداوند آن را (در قیامت براى حساب) مى‌آورد؛ خداوند دقيق و آگاه است! پسرم! نماز را بر پا دار، و امر به معروف و نهی از منکر كن، و در برابر مصائبى كه به تو مى‌رسد شکیبا باش كه اين از كارهاى مهم است!

پانویس

[ویرایش]
 
۱. لقمان/سوره۳۱، آیه۱۳.    
۲. لقمان/سوره۳۱، آیه۱۶.    
۳. لقمان/سوره۳۱، آیه۱۷.    
۴. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۸، ص ۴۹۹.    
۵. لقمان/سوره۳۱، آیه۱۳.    
۶. لقمان/سوره۳۱، آیه۱۶.    
۷. لقمان/سوره۳۱، آیه۱۷.    
۸. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۷، ص۴۵.    
۹. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۷، ص۶۱.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن،ج۷، ص۲۱۸، برگرفته از مقاله «پسر لقمان».    


رده‌های این صفحه : پسر | لقمان حکیم | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار