پسر دختر (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر تعالیم قرآن پسر دختر مانند پسر خود انسان است.


آیات دال بر پسر دختر

[ویرایش]

پسر دختر، مانند پسر خود انسان:
فمن حآجّك فيه من بعد ما جآءك من العلم فقل تعالوا ندع أبنآءنا وأبنآءكم ونسآءنا ونسآءكم .... هر گاه بعد از علم و دانشى كه به تو رسيده، (باز) كسانى با تو به ستيز برخيزند، بگو: «بياييد ما فرزندان خود را دعوت كنيم، شما هم فرزندان خود را؛ ما زنان خويش را دعوت نماييم، شما هم زنان خود را؛ ما از نفوس خود دعوت كنيم، شما هم از نفوس خود؛ آن گاه مباهله كنيم؛ و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهيم».
بر اساس روايت امام کاظم (علیه‌السلام)، منظور از «أبناءنا» امام حسن و امام حسین (علیهماالسلام) هستند كه پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، آنان را براى مباهله دعوت نمود.

وتلك حجّتنآ ءاتينهآ إبرهيم ...• و وهبنا له إسحق ويعقوب كلًّا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذرّيّته داود وسليمن وأيّوب ويوسف وموسى‌ وهرون وكذلك نجزى المحسنين‌• وزكريّا ويحيى‌ وعيسى‌ وإلياس كلٌّ مّن الصَّلحين. اينها دلايل ما بود كه به ابراهیم در برابر قومش داديم، درجات هر كس را بخواهيم (و شايسته بدانيم،) بالا مى‌بريم؛ پروردگار تو، حکیم و دانا ست. و اسحاق و یعقوب را به او (ابراهيم) بخشيديم؛ و هر دو را هدایت كرديم؛ و نوح را (نيز) پيش از آن هدايت نموديم؛ و از فرزندان او، داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی‌ و هارون را (هدايت كرديم)؛ اين گونه نيكوكاران را پاداش مى‌دهيم! و (همچنين) زکریا و یحیی و عيسى و الیاس را؛ همه از صالحان بودند.
ترديدى نيست كه عیسی (علیه‌السلام) از جانب مادرش مریم (علیهاالسلام) با ابراهیم (علیه‌السلام) نسبت داشته است و چون قرآن بر عيسى (علیه‌السلام) نيز اطلاق ذریّه كرده، تفاوتى از جهت انتساب به جدّ، در بين نوادگان دخترى و پسرى نيست.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آل‌عمران/سوره۳، آیه۶۱.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲،ص۶۷۱.    
۳. صدوق، محمد بن علی، عیون اخبار الرضا (علیه‌السلام)، ج ۲، ص۲۱۰.    
۴. عروسی حویزی، عبدعلی بن جمعه، تفسیر نور الثقلین، ج ۱، ص ۳۴۸.    
۵. آلوسی، شهاب الدین، روح المعانی، ج ۱، ص ۳۴۷.    
۶. قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لأحکام القرآن، ج ۴، ص ۱۰۴.    
۷. انعام/سوره۶، آیات۸۳- ۸۵.    
۸. مکارم شیرازی، ناصر،تفسیر نمونه، ج۵، ص۳۹۴.    
۹. مکارم شیرازی، ناصر،تفسیر نمونه، ج۵، ص۴۰۲.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن،ج۷، ص۲۱۷، برگرفته از مقاله «پسر دختر».    


رده‌های این صفحه : پسر | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار