پسران آدم (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر قرآن کریم به داستان قسمتی از زندگانی پسران حضرت آدم(علیه‌السلام) اشاره شده است.


نام فرزندان حضرت آدم

[ویرایش]

آدم (علیه‌السلام) داراى دو پسر، به نامهاى هابیل و قابیل:
واتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحقّ ....
مفسّران و مورّخان، نام اين دو فرزند را هابيل و قابيل دانسته‌اند.
[۳] شبستری، اعلام‌القرآن، ص ۷۹۹ و ۱۰۰۱.


درگیری بین فرزندان حضرت آدم

[ویرایش]

كشته شدن يكى از پسران آدم (علیه‌السلام)، به دست پسر ديگر:
واتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحقّ ...• فطوّعت له نفسه قتل أخيه فقتله ....

نقل داستان پسران حضرت آدم

[ویرایش]

پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) موظّف به نقل صحيح داستان پسران آدم (علیه‌السلام):
واتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحقّ إذ قرّبا قربانا فتقبّل من أحدهما ولم يتقبّل من الأخر قال لأقتلنّك قال إنّما يتقبّل اللّه من المتّقين.

قربانی پسر حضرت آدم

[ویرایش]

•• قبول شدن قربانى يكى از پسران آدم (علیه‌السلام) (هابيل) در پيشگاه خداوند:
واتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحقّ إذ قرّبا قربانا فتقبّل من أحدهما ولم يتقبّل من الأخر قال‌ لأقتلنّك قال إنّما يتقبّل اللّه من المتّقين.

•• تقوای يكى از پسران آدم (علیه‌السلام) (هابيل) زمينه‌ساز پذيرفته شدن قربانی او از سوى خداوند:
واتل عليهم نبأ ابنى ءادم بالحقّ إذ قرّبا قربانا فتقبّل من أحدهما ولم يتقبّل من الأخر قال لأقتلنّك قال إنّما يتقبّل اللّه من المتّقين.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مائده/سوره۵، آیه۲۷.    
۲. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۳، ص ۲۸۳.    
۳. شبستری، اعلام‌القرآن، ص ۷۹۹ و ۱۰۰۱.
۴. مائده/سوره۵، آیه۲۷.    
۵. مائده/سوره۵، آیه۳۰.    
۶. مائده/سوره۵، آیه۲۷.    
۷. مائده/سوره۵، آیه۲۷.    
۸. مائده/سوره۵، آیه۲۷.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن،ج۷، ص۲۱۲، برگرفته از مقاله «پسران آدم(علیه‌السلام)».    


جعبه ابزار