پرستش بعل (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبنا به آیات قرآن قوم الیاس، بت بعل را ستایش می‌کردند.


بت قوم الیاس

[ویرایش]

پرستش بعل، از جانب قوم الیاس:
«وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ •إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ • أَتَدْعُونَ بَعْلًا ...؛و همچنين الیاس از پيامبران ما بود. به خاطر بياور هنگامى را كه به قومش گفت: آيا تقوا پيشه نمى‌كنيد؟! آيا بت بعل را مى‌خوانيد....»

سرزنش الیاس

[ویرایش]

پرستش بت بعل، مورد سرزنش الیاس علیه‌السلام :
«وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ •إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ • أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ؛و همچنين الياس از پيامبران ما بود. به خاطر بياور هنگامى را كه به قومش گفت: آيا تقوا پيشه نمى‌كنيد؟! آيا بت بعل را مى‌خوانيد و بهترين آفريدگار را رها مى‌سازيد؟!»

علت پرستش بعل

[ویرایش]

بی‌تقوایی قوم الیاس زمینه ساز انحراف از حق و پرستش بت بعل:
«وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ •إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ • أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ؛و همچنين الياس از پيامبران ما بود. به خاطر بياور هنگامى را كه به قومش گفت: آيا تقوا پيشه نمى‌كنيد؟! آيا بت بعل را مى‌خوانيد و بهترين آفريدگار را رها مى‌سازيد؟!»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. صافات/سوره۳۷، آیات۱۲۳-۱۲۵.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۹، ص۱۳۹.    
۳. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۷، ص۲۴۰.    
۴. صافات/سوره۳۷، آیات۱۲۳-۱۲۵.    
۵. صافات/سوره۳۷، آیات۱۲۳-۱۲۵.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۲۶۸، برگرفته از مقاله «پرستش بعل».    


رده‌های این صفحه : بت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار