پرستاری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپرستارى، مراقبت و مواظبت از بیمار، کودک و مانند آنان است، که از آن به مناسبت در بابهاى طهارت، صلات، حج و نکاح سخن رفته است.


پرستارى از بیماران

[ویرایش]

پرستارى بیمار از مصادیق «فعل معروف» و عملى مستحب است. در روایات آمده است از حقوق هم‌سفر بر هم‏سفر آن است که چنانچه یکى از آنان بیمار شود سایر همراهان تا سه روز در کنار او باشند و ضمن مراقبت از وى نیازهایش را تأمین نمایند.
مستحب است امر پرستارى بیمار را فردى از خویشان وى برعهده گیرد که نسبت به او مهربان‏تر و به وضع روحى و جسمى‏اش آشناتر باشد.
پرستارى هریک از زن و مرد اجنبی از دیگرى در صورت‏ عدم پیدایى محذور شرعی همچون لمس، نظر و یا خلوت با اجنبى جایز است و در فرض وجود محذور تنها در حال ضرورت جایز است، لمس نیز باید از پشت حائل صورت گیرد.

احکام نماز در باب پرستاری

[ویرایش]

ترک نماز جماعت جز با عذر، همچون پرستارى از بیمار سزاوار نیست.

احکام حج در باب پرستاری

[ویرایش]

پرستار بیمار در صورت اضطرار مى‏تواند از منی خارج شده و در غیر منى بیتوته نماید
و چنانچه نتواند همچون بیمار در روز، رمی جمره کند مى‏تواند در شب رمى نماید.
[۸] . مجمع المسائل ج۱، ص۴۹۷.
همچنین افاضه از مشعر در شب عید قربان بعد از نیمه‏شب و پس از وقوف مقدارى از شب براى معذوران همچون بیمار و پرستار وى جایز است .

احکام طهارت در باب پرستارى

[ویرایش]

زنى که عهده‏دار پرستارى پسربچه است- و از آن به «مربیه» یاد مى‏شود- در صورتى که بیش از یک لباس نداشته باشد و آن در اوقاف متعدّد با ادرار بچه نجس شود و نتواند هر بار آن را آب بکشد، بنابر مشهور اگر هر روز یک بار آن را تطهیر کند و نماز بخواند نمازش صحیح است، هرچند پس از تطهیر دوباره نجس شود. البتّه بهتر است شستن لباس در آخر روز انجام گیرد و با آن نمازهای ظهر، عصر، مغرب و عشا را بخواند و این از موارد استثناى استحباب نماز در اول وقت است. در ثبوت حکم یاد شده نسبت به مرد پرستار مطلقا- اعم از آنکه کودک پسربچه باشد یا دختر بچه- و زنى که پرستار دختربچه مى‏باشد اختلاف است.

احکام ازدواج در باب پرستار

[ویرایش]

به نظر مشهور فقها ازدواج مرد با قابله‌ اش (ماما) که پرستارى وى در دوران کودکى را نیز برعهده داشته مکروه است.
برخى قائل به حرمت آن شده‏اند.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. وسائل الشیعة ج۱۱، ص۴۵۷.    
۲. وسائل الشیعه ج۱۶، ص۲۹۴.    
۳. المعتبر ج۱، ص۳۳۱.    
۴. منیة السائل، ص۱۲۰.    
۵. صراط النجاة ج۱، ص۳۵۵.    
۶. البیان، ص۲۴۲- ۲۴۳.    
۷. جامع المقاصد ج۳، ص۲۶۴.    
۸. . مجمع المسائل ج۱، ص۴۹۷.
۹. تحریر الوسیلة ج۱، ص۴۴۲.    
۱۰. جواهر الکلام ج۶، ص۲۳۱- ۲۳۵.    
۱۱. جواهر الکلام ج۳۰، ص ۱۳۵-۱۳۶.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج‌۲، ص۲۵۲.    


رده‌های این صفحه : حج | طهارت | فقه | نماز
جعبه ابزار