پرده

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپرده، آویزه معروف است که از آن به مناسبت در باب طهارت و صلات سخن رفته است.


باب طهارت و صلات

[ویرایش]
در بطلان یا کراهت نماز در صورت محاذی ایستادن زن و مرد نمازگزار یا جلوتر ایستادن زن از مرد، اختلاف است؛
لیکن در صورتى که بین آنان حایلى همچون پرده وجود داشته باشد، نماز باطل یا مکروه نمى‏باشد.
در موارد ذیل نباید حایلى همچون پرده که مانع مشاهده است وجود داشته باشد:
۱. بین مأموم و امام جماعت و نیز مأمومى که واسطه اتّصال به امام است مگر آنکه امام مرد و مأموم زن باشد.
۲. بین میت و نمازگزار.
۳. بین آفتاب و چیز نجسى که با آفتاب پاک مى‏شود.
نمازگزاردن در مقابل تصویر ذى روح مانند انسان و حیوان بنابر مشهور مکروه است.
کراهت با قرار دادن حایلى مانند پرده برطرف مى‏شود.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۸، ص۳۰۲- ۳۰۵.    
۲. جواهر الکلام ج۸، ص ۳۱۹.    
۳. جواهر الکلام ج۱۳، ص ۱۵۴- ۱۶۵.    
۴. جواهر الکلام ج۱۲، ص ۵۹- ۶۰.    
۵. جواهر الکلام ج۶، ص۲۶۰.    
۶. جواهر الکلام ج۸، ص ۳۸۳.    
۷. جواهر الکلام ج۸، ص ۳۹۳.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه فارسی ج۲، ص۲۵۲.    


رده‌های این صفحه : طهارت | فقه | نماز
جعبه ابزار