پدر (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپدر، مردی که از او فرزند به وجود آمده است.
[۱] فرهنگ فارسی، ج۱، ص۷۰۶، «پدر».
(این نام، علاوه بر اطلاق بر پدر حقیقی انسان) به کسی که سبب ایجاد و یا صلاح و ظهور چیزی باشد نیز گفته می‌شود و به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم به همین سبب، پدر مؤمنان می‌گویند. به عمو و جد نیز پدر گفته می‌شود. در اين مقاله همه معانى مورد نظر است و آیاتیکه در آن‌ها از واژه‌هاى «اب»، «ابن»، «ذريّه»، «والدين» و «وهب» استفاده شده است؛ معرفی می‌شوند.


پدر انسان‌ها

[ویرایش]

آدم علیه‌السلام پدر و مبدأ پيدايش بشر:
۱. «یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس وحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء...؛ ‌ای مردم از پروردگارتان که شما را از نفس واحدی آفرید و جفتش را -نیز - از او آفرید و از آن دو مردان و زنان بسیاری پراکنده کرد...»
۲. «و هو الذی انشاکم من نفس وحدة...؛ و او همان کسی است که شما را از یک تن پدید آورد....»
۳. «یا بنی ءادم...؛ ‌ای فرزندان آدم....»
۴. «یا بنی ءادم لایفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة...؛ ‌ای فرزندان آدم زنهار تا شیطان شما را به فتنه نیندازد چنانکه پدر و مادر شما را از بهشت بیرون راند....»
۵. «و اذ اخذ ربک من بنی ءادم من ظهورهم ذریتهم...؛ و هنگامی را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذریه آنان را برگرفت....»
۶. «هو الذی خلقکم من نفس وحدة...؛ اوست آن کس که شما را از نفس واحدی آفرید....»
۷. «و لقد کرمنا بنی ءادم...؛ و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم....»
۸. «.. و بدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سللة من ماء مهین...؛ ... و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد سپس(تداوم) نسل او را از چکیده آبی پست مقرر فرمود...»
۹. «الم اعهد الیکم یا بنی ءادم ان لاتعبدوا الشیطان...؛ ‌ای فرزندان آدم مگر با شما عهد نکرده بودم که شیطان را مپرستید....»
۱۰. «خلقکم من نفس وحدة...؛ شما را از نفسی واحد آفرید....»
۱۱. «یا ایها الناس انا خلقنکم من ذکر و انثی...؛ ‌ای مردم ما شما را از مرد و زنی آفریدیم....»

عناوین مرتبط

[ویرایش]

احترام به پدر، ادب نسبت به پدر، اذیت پدر، استغفار برای پدر، اطاعت از پدر.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرهنگ فارسی، ج۱، ص۷۰۶، «پدر».
۲. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ج۱، ص۷، «ابا».    
۳. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ج۱، ص۷، «ابا».    
۴. نساء/سوره۴، آیه۱.    
۵. انعام/سوره۶، آیه۹۸.    
۶. اعراف/سوره۷، آیه۲۶.    
۷. اعراف/سوره۷، آیه۳۱.    
۸. اعراف/سوره۷، آیه۳۵.    
۹. اعراف/سوره۷، آیه۲۷.    
۱۰. اعراف/سوره۷، آیه۱۷۲.    
۱۱. اعراف/سوره۷، آیه۱۸۹.    
۱۲. اسراء/سوره۱۷، آیه۷۰.    
۱۳. سجده/سوره۳۲، آیه۷.    
۱۴. سجده/سوره۳۲، آیه۸.    
۱۵. یس/سوره۳۶، آیه۶۰.    
۱۶. زمر/سوره۳۹، آیه۶.    
۱۷. حجرات/سوره۴۹، آیه۱۳.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۱۶۶، برگرفته از مقاله «پدر».    


رده‌های این صفحه : موضوعات قرآنی | والدین
جعبه ابزار