پاداش موفقیت در امتحان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله آیات مرتبط با پاداش موفقیت در امتحانات الهی معرفی می‌شوند.


بهره‌مندی از ثواب الهی

[ویرایش]

پیروزی مؤمنان در امتحانشان به وسيله اموال و فرزندان، موجب بهره‌مندى آنان از ثواب الهی:
۱. يأيّها الّذين ءامنوا ...• واعلموا أنّمآ أمولكم وأولدكم فتنة وأنّ اللّه عنده أجر عظيم.
۲. إنّما أمولكم وأولدكم فتنة واللّه عنده أجر عظيم.

آمرزش و پاداش بزرگ

[ویرایش]

موفقيّت در امتحان و دستيابى به تقوای الهی، موجب برخوردارى از آمرزش و پاداش بزرگ الهی:
إنّ الّذين يغضّون أصوتهم عند رسول اللّه أولك الّذين امتحن اللّه قلوبهم للتّقوى‌ لهم مّغفرة وأجر عظيم.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انفال/سوره۸، آیه۲۷.    
۲. انفال/سوره۸، آیه۲۸.    
۳. تغابن/سوره۶۴، آیه۱۵.    
۴. حجرات/سوره۴۹، آیه۳.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۱۵۳، برگرفته از مقاله «موجبات پاداش (موفقیت در امتحان)».    


جعبه ابزار